DEN HAAG - In een onderzoek naar gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen zijn dinsdag 7 februari in Den Haag zes verdachten aangehouden. Daarnaast zijn bij doorzoekingen van woningen onder meer verdovende middelen en gestolen goederen aangetroffen.


Na uitvoerig recherche onderzoek zijn zes mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar oud aangehouden. Zij zitten nu in volledige beperkingen, dat betekent dat zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Ook zijn er in totaal zijn elf woningen en bijbehorende kelderboxen in Den Haag doorzocht. Daarbij zijn onder meer verdovende middelen, wapens, telefoons en gestolen goederen aangetroffen. Deze spullen zijn door de politie in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Rivaliserende jeugdgroepen

De verdachten zijn aangehouden in een onderzoek naar gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen in Den Haag. Er zijn al langere tijd grote zorgen om rivaliserende jeugdgroepen, die binnen verschillende gemeenten in de Eenheid Den Haag excessief geweld tegen elkaar gebruiken. Daarbij neemt het geweld toe. Rivaliserende jeugdgroepen zijn fluïde en verspreid in verschillende gebieden in de Eenheid Den Haag. Om informatie te kunnen delen en de aanpak af te stemmen, werken de politie, het Openbaar Ministerie en verschillende gemeenten nauw met elkaar samen. Daarbij is het uitgangspunt om het probleem te stoppen en wordt er ingezet op een brede interventie, waar ook zorg achter de voordeur deel van maakt.

De politie heeft voor deze aanpak een Team Grootschalige Opsporing opgezet. Dit team levert vanuit een regierol op het gebied van opsporing een bijdrage aan het doorbreken van de cirkel van excessief geweld tussen rivaliserende jeugdgroepen. Interventies zijn gericht op het voorkomen van (vervolg)incidenten. De actiedag van 7 februari 2023 is zo’n interventie die onderdeel is van de aanpak van het TGO.