DEN HAAG - Oprollen, afpakken en voorkomen. Dat is de kern van een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit dat het kabinet vandaag heeft afgekondigd. De maatregelen van het kabinet versterken de aanpak van de criminele (drugs)industrie en maken de samenleving weerbaarder tegen crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.


Eerder stak het kabinet al 100 miljoen euro in een anti-ondermijningsfonds en aanvullende wetgeving. Dit offensief tegen ondermijning wordt nu verbreed en versterkt met een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen en extra investeringen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt in het voorjaar van 2020 met een uitgewerkt plan dat zich richt op oprollen, afpakken én voorkomen.

Strategie politie

‘De politie is verheugd over de plannen van de minister’, reageert plaatsvervangend korpschef Henk van Essen. ‘Ze sluiten nauw aan bij de strategie van de politie bij de bestrijding van ondermijning. Op lokaal niveau, waar de criminaliteit wortelt en de effecten zich concreet doen voelen, is de aanpak gericht op herstel van een veilige, fatsoenlijke en weerbare samenleving. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt probleemgericht gewerkt aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, die vaak internationaal verbonden is.’

Oprollen

Onderdeel van het offensief is de oprichting van een zogenoemd Multidisciplinair Interventie Team. Dat zal bestaan uit specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing van onder meer de politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Hierbij worden de mogelijkheden van informatiedeling waar nodig vergroot.

Afpakken

‘De focus wordt meer gericht op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur’, somt Van Essen op. Criminele geldstromen moeten worden blootgelegd, crimineel vermogen afgepakt.

Van Essen: ‘Voorwaarde is dat het nieuwe interventieteam onderdeel is van een brede aanpak, waarin al die spelers die in het verleden niet of onvoldoende aangesloten waren – dus ook de jeugdzorg, vastgoedsector, transportbranche en het ministerie van Financiën – gaan meedoen en de aanpak dezelfde urgentie geven. En dat voor lange duur, met bijbehorende financiering. Het kabinet lijkt aan deze oproep van de politie gehoor te geven.’

Bewaken en beveiligen

Het kabinet trekt extra geld uit voor bewaken en beveiligen. ‘De moord op advocaat Derk Wiersum – en eerder die op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces – toont aan dat ons land te maken heeft met een groep criminelen die excessief geweld niet schuwt’, zegt de plaatsvervangend korpschef. ‘Individuen, maar ook de rechtsstaat als geheel, moeten tegen deze mensen worden beschermd. De extra maatregelen die daarvoor zijn genomen, leggen extra druk op de basisteams. Om onze bewakings- en beveiligingstaken in de toekomst adequaat te kunnen blijven uitvoeren, zijn extra middelen nodig. Het kabinet ziet dat gelukkig in.’

Lees meer bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.