BERGHEM/DEN HAAG - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 32-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij onttrok een destijds 15-jarig meisje aan het gezag van haar ouders, pleegde ontucht met haar en met een ander minderjarig meisje en had kinderporno in bezit. Naast de celstraf legt de rechtbank onder meer ook een verplichte behandeling en een contactverbod met de slachtoffers op.

De verdachte had via chatsites intensief contact met het 15-jarige meisje. In oktober 2020 haalde hij haar op in Berghem en bracht haar naar zijn woning. De ouders van het meisje deden aangifte van vermissing en de politie stuurde onder meer een Amber Alert uit. Het meisje werd uiteindelijk 5 dagen later in de woning van de verdachte aangetroffen.

Volgens de verdachte wilde hij het meisje helpen uit haar vervelende thuissituatie te komen. Zij had onder meer gedreigd weg te lopen van huis en op straat te gaan wonen en dat wilde de verdachte niet laten gebeuren. De verdediging heeft benadrukt dat het allemaal op haar initiatief en met haar goedvinden was. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van onttrekking aan het gezag. De verdachte bood het meisje namelijk aan om haar met zijn auto op te halen toen zij aangaf geen vervoer of geld te hebben om bij hem te komen. Vervolgens maakte hij de keuze het meisje daadwerkelijk op te halen en haar bij hem thuis te laten verblijven, zonder daarvan iemand op de hoogte te stellen. Uit de bewijzen blijkt dat hij wist dat zij minderjarig was.

Volgens het meisje had zij verregaand seksueel contact met de verdachte tijdens haar verblijf in Den Haag. De verdachte ontkent dit stellig en de verdediging heeft vrijspraak bepleit.. De rechtbank gaat er echter vanuit dat de verklaringen van het meisje betrouwbaar zijn, onder meer omdat ze zeer uitgebreid en gedetailleerd waren en haar verklaring steun vindt in andere bewijsmiddelen. Zo is het DNA van het meisje op meerdere plekken op het geslachtsdeel van de verdachte aangetroffen. Daarbij overweegt de rechtbank dat de verklaringen van het meisje ook bezien moet worden in het licht van alle chats die zijn voorafgegaan aan hun samenzijn. In het grootste deel daarvan werd zeer expliciet over seksuele handelingen gesproken. Volgens de rechtbank is er dan ook voldoende bewijs dat de verdachte zich schuldig maakte aan ontucht.

Kinderporno

Op de telefoons van de verdachte trof de politie gesprekken, foto's en video's aan waaruit blijkt dat hij in juni 2020 contact had met een ander, destijds 14-jarig meisje. Ze voerden seksueel getinte gesprekken. Ook gaf de verdachte instructies voor het maken van seksueel getinte foto's en filmpjes en liet deze vervolgens naar hem sturen. Ook in dit geval is sprake van ontucht. Verder kwalificeert de rechtbank de foto's en filmpjes van dit meisje als kinderporno. Daarnaast had de verdachte nog 7 andere videobestanden en een aantal internetlinks naar Dropbox die toegang gaven tot vele kinderpornografische foto's en video's.

Veel verdriet

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat landelijk grote onrust is veroorzaakt door de verdachte, doordat hij het meisje uit Berghem 5 dagen in zijn woning heeft gehouden zonder contact te zoeken met de politie, haar ouders of andere instanties die hulp hadden kunnen bieden. Hij koos ervoor de informatie dat het meisje bij hem verbleef niet te delen met anderen, ondanks dat hij wist dat zij als vermist was opgegeven en er landelijk naar haar werd gezocht. Met name de familie van het meisje maakte zich grote zorgen.

Ook weegt mee dat hij zijn twee slachtoffers veel pijn en verdriet heeft aangedaan. De families van beide meisjes hebben eveneens veel last van dit leed. Het gaat om kwetsbare, minderjarige meisjes en de verdachte wist of had in ieder geval moeten begrijpen dat zijn handelen schadelijk zou zijn voor de jonge meisjes. Daar komt nog bij dat - ondanks dat het verblijf van het meisje uit Berghem bij de verdachte vrijwillig was - hij op allerlei manieren ontuchtige handelingen met haar heeft gepleegd. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan.

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van 3 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, op zijn plaats. De rechtbank legt een deels voorwaardelijke celstraf op om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw de fout in te gaan. Daarnaast koppelt de rechtbank aan die voorwaardelijke straf een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt hij een meldplicht bij de reclassering, moet hij zich tijdens zijn 3 jaar durende proeftijd laten behandelen bij een zorginstelling, mag hij op geen enkele wijze contact zoeken met minderjarigen en mag hij geen contact opnemen met de twee slachtoffers.