LEIDERDORP - De rechtbank Den Haag heeft een 61-jarige man uit Leiderdorp veroordeeld voor belaging van een strafrechtadvocaat en het plegen van smaadschrift tegen diezelfde advocaat. Deze had aangifte gedaan nadat de man hem lastig bleef vallen en beschuldigen omdat hij ervan overtuigd is dat de advocaat corrupt is. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook mag hij gedurende 5 jaar op geen enkele manier contact opnemen met de aangever. Bij iedere overtreding hiervan krijgt hij 4 weken celstraf met een maximum van 6 maanden.

Moord op Marianne Vaatstra

De man ziet zichzelf als een autodidactisch onderzoeksjournalist en doet in die hoedanigheid onderzoek naar de in 1999 gepleegde moord op Marianne Vaatstra. Hij stelt dat de verkeerde persoon hiervoor is veroordeeld. Hij heeft verklaard dat het zijn mis

sie is om dit aan te tonen en in de openbaarheid te brengen. Hij meent dat het Openbaar Ministerie weet dat de verkeerde persoon is veroordeeld, dat opzettelijk in de doofpot heeft gestopt en dat de advocaat, die de persoon bij dat strafproces heeft bijgestaan,

hieraan heeft meegewerkt.


Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de man zich tussen april 2022 en februari 2023 schuldig heeft gemaakt aan belaging door de advocaat veelvuldig te bellen, mailen en smadelijke berichten over hem te posten op sociale media en zijn website. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan smaadschrift door de advocaat te beschuldigen van corruptie.


Publicaties op internet zijn eenvoudig benaderbaar, kunnen door iedereen worden gelezen en blijven in beginsel onbeperkt zichtbaar. De gevolgen van smadelijke berichten kunnen verstrekkend zijn. In het geval met een advocaat in het bijzonder, omdat de integriteit en het handelen in het belang van de eigen cliënt tot de kernwaarden van de advocatuur behoren. Met zijn handelen heeft de man stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de advocaat.


De rechtbank vindt het zorgelijk dat de man zich tweemaal niet heeft gehouden aan eerder opgelegde schorsingsvoorwaarden. Hij heeft verklaard dat hij niet zal stoppen met zijn onderzoek en het delen van zijn mening over het Openbaar Ministerie. Gezien zijn eerdere uitlatingen schroomt hij volgens de rechtbank hierbij niet om ‘over de grenzen van het journalistieke’ te gaan. De rechtbank vindt een deels onvoorwaardelijke celstraf en contactverbod daarom passend.