DEN HAAG - Het Haagse gerechtshof heeft vandaag een verdachte voor twee pogingen tot doodslag, een poging tot zware mishandeling, het hebben van een vuurwapen met munitie en diverse vernielingen veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Een van de slachtoffers zal levenslang de gevolgen van de poging tot doodslag ondervinden, terwijl het andere slachtoffer met een kogel in zijn lichaam zal moeten leven.

Op 26 augustus 2017 hebben zich verschillende strafbare feiten voorgedaan om en nabij een woonwagenkamp. De verdachte en de slachtoffers woonden of verbleven daar en hadden een langlopend conflict met elkaar. De verdachte probeerde eerst met zijn auto in te rijden op een van de slachtoffers. Vervolgens ging hij auto’s en andere spullen van hen vernielen. Toen de slachtoffers daarop naar de verdachte liepen, zagen ze dat hij een vuurwapen had, op een knie ging zitten en hoorden zij dat hij, terwijl zij wegrenden, op hen schoot. Een van de slachtoffers werd levensbedreigend geraakt in zijn been. Het andere slachtoffer kreeg een kogel in zijn lichaam die hoogstwaarschijnlijk niet kan worden verwijderd. Het was een warme zomermiddag en avond en er waren veel bewoners buiten, waaronder ook kinderen, die de schietpartij hebben gezien.

De door het gerechtshof Den Haag opgelegde gevangenisstraf is hoger dan die van de rechtbank (5 jaar) en die de advocaat-generaal had gevraagd (6 jaar). Dit komt deels doordat het gerechtshof tot een iets zwaardere bewezenverklaring is gekomen. Verder heeft het Haagse gerechtshof gekeken naar de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.