ZEVENHUIZEN - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een man van 91 jaar oud uit Zevenhuizen van subsidiefraude en milieudelicten. In de periode van februari 2019 tot december 2019 zijn er op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Zevenhuizen, Bergschenhoek, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht warmtepompen geïnstalleerd zonder dat de verdachte in bezit was van de wettelijke vereiste certificaten om deze apparaten te installeren. Daarnaast heeft hij op basis van onjuiste gegevens bewerkstelligd dat zijn klanten subsidie ontvingen voor het plaatsen van de warmtepompen.


Klimaatmaatregelen

Er is wetgeving om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen tegen te gaan. Het doel van deze wetgeving is om klimaatverandering tegen te gaan. Om dat te bereiken is voorgeschreven dat installatie, onderhoud en reparatie van apparaten die broeikasgassen bevatten enkel en alleen door daarvoor opgeleide en gecertificeerde bedrijven en/of personen plaatsvindt.

Subsidiefraude

Naar aanleiding van een melding van de RVO is in samenwerking met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gestart naar de verdachte. De verdachte heeft warmtepompen geïnstalleerd die niet voor subsidie in aanmerking kwamen terwijl op de ingediende subsidieaanvragen en ingediende facturen warmtepompen werden opgevoerd die wel in aanmerking kwamen voor subsidie van de RVO. Hierdoor ontvingen de klanten van de verdachte de maximale subsidie. “Ondermijning van milieuregelgeving en ondermijning van subsidieregelingen, van twee kanten ondermijnt verdachte de door de overheid getroffen klimaatmaatregelen.”, aldus de officier van justitie. De geïnstalleerde apparatuur kwam niet in aanmerking voor subsidie op basis van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De gegevens die verdachte doorgaf aan zijn klanten om in te vullen op het aanvraagformulier, hadden betrekking op apparaten die wel in aanmerking kwamen voor subsidie.

Eis

“Op uw leeftijd wil ik u niet naar de gevangenis sturen, al verdient u dat wel. Hoe gênant is het dat je 91 jaar moet worden en nog steeds niet inziet dat dit geen manier is om aan je geld te komen.”, aldus de officier van justitie. Het OM eist een geldboete van €50.000 waarvan €25.000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast eist het OM vergoeding van schade aan twee benadeelde partijen die daarvoor een vordering hadden ingediend bij de rechtbank. Een vordering van €3245 en een vordering van €8203.