Den Haag - Opnieuw heeft de politie donderdagavond 8 oktober op het Plein personen aangehouden die onaangekondigd demonstreerden tegen de spoedwet van het kabinet. In totaal werden er 82 personen aangehouden voor het overtreden van de WOM (Wet Openbare Manifestaties). De demonstratie en de aanhoudingen zijn zonder verdere ongeregeldheden verlopen.

Bron afbeelding: Daan van den Ende/Regio15.nl

Donderdagavond was op camerabeelden te zien dat ongeveer 30 demonstranten zich hadden verzameld op het Plein. Rond 19:00 uur kwamen er nog eens 70 demonstranten het plein opgelopen. De burgemeester besloot om de demonstratie te laten ontbinden. De demonstranten zijn daarom gevorderd om weg te gaan. Hen is meerdere malen verteld dat wanneer zij daar geen gehoor aan zouden geven, zij zouden worden aangehouden. Daarop zijn 82 personen aangehouden overtreding van de WOM (Wet Openbare Manifestaties).

Bij de 82 aanhoudingen hield de politie rekening met de corona maatregelen. Arrestanten werden niet in grote aantallen vervoerd en kregen de mogelijkheid om een mondkapje te dragen. Ook andere eenheden van de politie zijn betrokken bij de opvang van de arrestanten. Op dit moment zitten de arrestanten nog vast, zij worden in de loop van vandaag gehoord.

Wat is de rol van de politie bij demonstraties?
De politie begeleidt in opdracht van de burgemeester demonstraties om de veiligheid voor demonstranten en de omgeving te bewaken. Daarom zijn we zichtbaar aanwezig en zijn we in contact met de demonstranten. Zo houden we een vinger aan de pols. Ons optreden is er op gericht om bij eventuele spanningen te de-escaleren, mocht het nodig zijn. We treden op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de gezondheid van demonstranten of omstanders in gedrang komt. We streven ernaar dat vrijheid en veiligheid bij iedere demonstratie in balans zijn. Klik hier voor meer informatie over demonstraties.