DEN HAAG - Zo’n 25 bewoners uit het werkgebied van politiebureau Hoefkade brachten vrijdagmiddag 20 september een bezoek aan het bureau. Daar gingen zij in gesprek met de districts- en teamleiding over de actuele berichtgeving rondom het politiebureau.


‘Vanuit de wijk bereikte ons het geluid dat er bij de politie van alles speelt en dat onze inwoners hierover met ons in gesprek wilden’, vertelt Mohammed El Arrag van bureau Hoefkade tijdens de opening van de bijeenkomst. ‘Op verzoek van de inwoners uit de wijk hebben wij onze deuren opengezet om actuele zaken te kunnen bespreken.’

Grote stappen gemaakt
Als tweede legt plaatsvervangend sectorhoofd Dennis den Os uit wat er vanuit het politiebureau de afgelopen jaren is gedaan. ‘Ik vind dat we de afgelopen drie, vier jaar grote stappen hebben gemaakt’, stelt Den Os, die benadrukt dat deze stappen in gezamenlijkheid met bewoners, buurtorganisaties en partners zijn gezet.

Actuele gebeurtenissen
Met de vraag vanuit de wijk om in gesprek te gaan over de actuele gebeurtenissen, ging het team direct aan de slag. Dit resulteerde in de bijna anderhalf uur durende bijeenkomst op het bureau. ‘De vertrouwensband is zo goed, dat wij alle informatie die wij kunnen delen, met jullie willen delen’, stelt Den Os. ‘De wijk verandert, wij moeten mee veranderen. En natuurlijk gaat daarin ook weleens iets mis, zoals nu. Ook als dat binnen onze eigen organisatie is, treden we daar tegen op.’

Open gesprek
Teamchef Jeroen van Marle licht de situatie toe en beantwoordt waar mogelijk de vragen die de aanwezigen hierover hebben. De openheid tijdens de bijeenkomst wordt door de aanwezige wijkbewoners gewaardeerd. Zij maken van de gelegenheid gebruik om te laten weten wat zij vinden van het politieoptreden in de wijk. De grote stappen die volgens Den Os en Van Marle in de afgelopen jaren zijn gemaakt, herkennen veel van de aanwezigen. Daarnaast geven zij verschillende aandachtspunten mee. Zowel vanuit de politie als vanuit de bewoners werd de bijeenkomst als positief ervaren.