DEN HAAG - Ruim 25 mensen die in de wijken van Den Haag een belangrijke maatschappelijke functie hebben, kwamen dinsdag 24 september naar het bureau aan de Hoefkade. Doel was om met de politie van gedachten te wisselen over de veiligheid en leefbaarheid in hun stad. Het was de eerste keer dat een zogenoemde bondgenotenbijeenkomst voor de hele stad plaatsvond.


Het ging om een afvaardiging van de bondgenoten met wie de politie in Den Haag nauw contact onderhoudt. Denk hierbij aan mensen die in een wijkberaad zitten, schooldirecteur of winkelstraatmanager zijn of op een andere manier een maatschappelijke functie innemen. Doordat zij een achterban in hun wijk of stadsdeel hebben, vormen zij voor politie en andere veiligheidspartners een onmisbare brug naar de buitenwereld.

Noodzaak van samenwerking onderkennen
Districtschef Michel de Roos van Den Haag Centrum heette de bezoekers van harte welkom. ‘De onderwerpen veiligheid en leefbaarheid zijn van ons allemaal. We moeten elkaar geen verantwoordelijkheden toeschuiven maar met zijn allen de noodzaak van samenwerking onderkennen.’ Op het programma van de bijeenkomst stonden dan ook twee vragen; welke ontwikkelingen zien zij in de huidige maatschappij op zich afkomen en hoe kunnen we samen die ontwikkelingen het hoofd bieden?

Ongewone verbindingen
Columnist Umar Mirza hield ter inspiratie een pleidooi voor ongewone verbindingen om samen problemen aan te pakken. Zo gaf hij het voorbeeld van een leraar en een supermarktmanager die er samen voor zorgen dat op de lokale school geen kind zonder ontbijt de schooldag begint.

Jongeren
Een aantal onderwerpen kwamen al snel prominent naar voren, zoals aandacht voor jeugd. Zo vertelde een jeugdwerker over een initiatief in Houtwijk waarbij kinderen en ouderen aan elkaar gekoppeld worden. Ze maken een praatje met elkaar, spelen een spelletje of de kinderen doen boodschappen voor de ouderen. De kinderen voelen zich nuttig en leren met ouderen omgaan, de ouderen fleuren op van het jonge gezelschap. Ook was iedereen het met elkaar eens dat opvoeding in eerste instantie thuis begint. Als je daar pas op school mee begint, ben je eigenlijk al te laat. En als een jongere door de politie wordt aangehouden hebben we als samenleving echt een slag gemist.

Complimenten

Een ander punt van overeenstemming was dat er meer aandacht moet zijn voor alles wat goed gaat. Geef mensen die alleen wat fout gaat willen benadrukken geen podium en geef elkaar eens wat vaker een compliment, meenden de bondgenoten. Deze conclusie was geheel in lijn met de prettige, open sfeer van de bijeenkomst met ruimte voor een ieders mening.

Vervolg

De bondgenoten koppelen terug aan hun achterban wat er op de bijeenkomst is besproken. Er komt een vervolg op deze bijeenkomst, de bondgenoten gaven ook aan dit zeer op prijs te stellen. Bekeken wordt op welke termijn dit gaat plaatsvinden en in welke vorm. In de tussentijd houden verschillende contactpersonen bij de politie nauw contact met de bondgenoten in Den Haag.