DEN HAAG - Op vrijdag 10 juli is bij een onderneming op het Lorentzplein een grote actie gehouden door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Bij de controle werden onder shisha tabak waarover geen accijns was betaald, uitkeringsfraude en andere misstanden geconstateerd.


De onderneming zorgt voor veel overlast in de buurt en er zijn de afgelopen maanden meerdere incidenten geweest. Verschillende buurtbewoners en andere ondernemers hebben zich bij de gemeente en politie gemeld. Reden te meer om met het HEIT een controle te houden. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst, Douane, ISZW, UWV en NVWA. Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken.

Misstanden
Tijdens de controle bekeken de verschillende partners vanuit hun eigen vakgebied of alles wel in de haak was. De douane controleerde of op verkochte goederen wel de verplichte accijnzen worden betaald en of er illegale goederen werden verkocht. Door de politie en gemeente is gekeken of er mensen illegaal of met een uitkering aan het werk waren. En door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de voedselveiligheid bekeken. Uiteraard is gekeken of de vergunningen in orde waren.

Bij de controle zijn meerdere misstanden aangetroffen. De douane heeft 3 kilo shisha tabak in beslag genomen waarover niet de verplichte accijns was betaald. Daarnaast stonden er twee gokkasten binnen zonder dat daar een vergunning voor afgegeven is. De gokkasten stonden uit, maar horen daar niet te staan. Ook zijn er diverse misstanden geconstateerd bij het personeel. Zo zijn er personeelsleden met een uitkering werkend aangetroffen. De gemeente zal besluiten of de aangetroffen misstanden aanleiding zijn voor bestuurlijke maatregelen. De hygiëne in het algemeen was dit keer wel in orde, maar de ijsblokjesmachine was niet voldoende schoon en is door de NVWA uitgezet.

Tijdens de controle werden de RIVM richtlijnen in acht genomen door het publiek.

De bestuurlijke controle betrof een hercontrole vanuit het HEIT. De afgelopen jaren is deze onderneming vaker gecontroleerd door het integrale interventieteam.

Dagelijkse kost
Bestuurlijke controles door het HEIT worden dagelijks uitgevoerd in de hele regio op basis van signalen van malafide bedrijvigheid. De belangrijkste taak van het HEIT is om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren door oneerlijke concurrentie aan te pakken. Het team voert per jaar honderden controles uit bij ondernemingen in Den Haag en daarbuiten.