DEN HAAG - Politie en handhavers van de gemeente waren zaterdag 28 en zondag 29 maart zichtbaar aanwezig in het verzorgingsgebied van de Eenheid Den Haag. Agenten en handhavers constateerden dat de meeste mensen op straat zich netjes hielden aan de door de overheid opgelegde maatregelen. Agenten en handhavers zagen dat een aantal mensen zich niet aan de maatregelen hielden en gingen in gesprek met hen. In een aantal gevallen bleven mensen ondanks de waarschuwing de maatregelen overtreden. Daarop zijn vervolgens boetes uitgedeeld. In totaal gaat het om enkele tientallen boetes.


Ziet u dat mensen zich niet houden aan de opgelegde overheidsmaatregelen? Spreek elkaar dan eerst respectvol aan. Immers leveren we de strijd tegen verdere verspreiding van het Coronavirus met elkaar. In het hele verzorgingsgebied zien gemeentelijke handhavers en agenten toe op de naleving van de noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden, die op 26 maart inging.

Inzet drone op het Kaapseplein
Steeds zijn agenten en handhavers in koppels in de wijken aanwezig om in gesprek te gaan met het publiek. De politie zette zaterdag in de omgeving van het Kaapseplein meerdere malen een drone met ingebouwde speaker in, om het aanwezige publiek aan te spreken. De gerichte boodschap van de drone werd gedaan in meerdere talen. Nadat er eerst waarschuwingen aan het publiek zijn gegeven, deelden agenten uiteindelijk ook bekeuringen uit.


Ook in de omgeving van het Spicoveld en het wijkpark Transvaal schreven agenten bekeuringen uit voor het herhaaldelijk negeren van de opgelegde overheidsmaatregelen.

Overheidsmaatregelen

De overheidsmaatregelen, te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/maatregelen-en-handhaving gelden voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen, om zorg te verlenen aan een ander of om een frisse neus te halen. Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming. Groepen van maximaal 3 mensen zijn toegestaan, maar iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Voor mensen die samen een huishouden vormen, geldt geen maximale groepsgrootte.

Rol politie bij handhaving
De politie is in deze crisistijd even zichtbaar op straat als anders en spreekt mensen aan die zich – al dan niet bewust – aan de kabinetsmaatregelen onttrekken. De politie en gemeentelijke handhavers handhaven waar nodig, maar zullen altijd eerst een beroep doen op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Werkt dat niet, gaat de politie over tot handhaving (bekeuring).
Informeren bewoners en bedrijven

Vanaf de inwerkingtreding van de eerste noodverordening op 16 maart wordt er continue door de gemeente en politie actief gecommuniceerd met bewoners, stichtingen, supermarkten en andere bedrijven over de maatregelen die als gevolg van de noodverordening van kracht zijn. Hierbij zijn er onder andere informatieflyers in verschillende talen uitgedeeld aan mensen op straat en ondernemers. Ook plaatste de politie op meerdere plekken in het verzorgingsgebied een tekstkar met de geldende maatregelen.