AMSTERDAM - Rechtbank Amsterdam heeft vandaag in de strafzaak Marengo levenslange gevangenisstraffen opgelegd aan Ridouan T., Said R. en Mario R. Dertien medeverdachten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 1 jaar en 9 maanden tot 29 jaar en 2 maanden. De kroongetuige krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd. De rechtbank acht bewezen dat de criminele organisatie, waarvan T. de leider was, verantwoordelijk is voor vijf moorden, twee pogingen tot moord en meerdere voorbereidingen van moord. Eén moord in het onderzoek kan niet worden toegeschreven aan de organisatie.


Kroongetuige

Op de eerste pro-formazitting op 23 maart 2018 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een overeenkomst was gesloten met kroongetuige Nabil B. Hij heeft in 41 kluisverklaringen verklaard over moorden of pogingen daartoe, waar hij deels zelf betrokken bij is geweest. Door deze verklaringen en ontsleutelde PGP-berichten is een groot aantal verdachten van tot dan toe onopgeloste levensdelicten in beeld gekomen.

De rechtbank oordeelt dat de kroongetuigenregeling rechtmatig is toegepast door het Openbaar Ministerie en dat er geen aanwijzingen zijn dat er verboden toezeggingen zijn gedaan in ruil voor de verklaringen. De rechtbank vindt de kroongetuige een betrouwbaar verklarende getuige, zeker als het gaat over de strafbare feiten waar hij zelf bij is geweest en die ook aan hemzelf ten laste zijn gelegd. Hij heeft zich gehouden aan zijn deel van de overeenkomst. De kroongetuigenverklaringen mogen daarom gebruikt mogen worden voor het bewijs. Ook de PGP-data mogen gebruikt worden als bewijs.

Leider professionele moordorganisatie

Ridouan T. was volgens de rechtbank de onbetwiste leider van de criminele organisatie die gericht was op moorden, vuurwapendelicten en gekwalificeerde diefstal. Onder leiding van T. zijn in een periode van anderhalf jaar vijf mensen vermoord. Daarnaast heeft de organisatie twee mensen geprobeerd te vermoorden en liquidaties voorbereid. Ook is er een aanslag op een spyshop voorbereid, waarbij het risico dat daar mensen aanwezig waren niet als belemmering werd gezien. De opdrachten hiertoe werden gegeven door Ridouan T. Dat T. medepleger was van de moord op 9 mei 2016 in Amsterdam acht de rechtbank niet bewezen.

Criminele rivalen, mensen die mogelijk een schuld niet hadden afbetaald of spraken met zijn vijanden of met de politie; zij liepen allemaal het risico om op een dodenlijst te belanden. Het gemak waarmee T. besloot dat iemand dood moest is schokkend. De daarover door hem verzonden berichten laten niets aan de verbeelding over en maken duidelijk hoe nietsontziend de organisatie te werk ging. Het leed dat familieleden van de slachtoffers werd aangedaan speelde geen rol. In enkele gevallen waren jonge kinderen aanwezig toen hun vader werd doodgeschoten. Veelzeggend is dat geen van de nabestaanden en slachtoffers gebruik heeft willen maken van het spreekrecht of als benadeelde partij een vordering heeft ingediend. Daarmee is de angst die bij hen teweeg is gebracht door het meedogenloze geweld van de organisatie van Ridouan T. zichtbaar.

Drie keer levenslang

Alle zeventien Marengo-verdachten hebben deelgenomen aan de nietsontziende en ontwrichtende moordorganisatie. Ridouan T. wordt door de rechtbank gezien als de leider, twee medeverdachten worden vrijgesproken van het leidinggeven aan de organisatie. De rechtbank Amsterdam vindt voor Ridouan T. alleen een levenslange gevangenisstraf passend, vanwege het medeplegen van vijf moorden, twee pogingen tot moord en meerdere voorbereidingen van moord, het voorbereiden van een aanslag op de spyshop en het leiden van een criminele organisatie.

Said R. krijgt levenslang voor het medeplegen van een moord, een poging tot moord, vier voorbereidingen van moord en voor medeplichtigheid aan moord. Ook Mario R. krijgt levenslang en wel voor het medeplegen van moord, medeplegen van de voorbereiding van moord en medeplegen van de voorbereiding van de aanslag op de spyshop.

De kroongetuige wordt veroordeeld voor het medeplegen van moord, een poging tot moord en medeplichtigheid aan een moord. Vanwege zijn bijzondere situatie als kroongetuige wordt zijn gevangenisstraf gehalveerd. Ook zijn persoonlijke omstandigheden zijn meegewogen. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 10 jaar.

De overige dertien verdachten krijgen voor hun deelname aan de criminele organisatie en hun betrokkenheid bij moord(en), straffen opgelegd variërend van 1 jaar en 9 maanden tot 29 jaar en 2 maanden. Bij verschillende verdachten is de straf verkort met enkele maanden tot maximaal een jaar vanwege de overschrijding van de redelijke termijn.