DEN HAAG - De politie heeft dinsdag 11 februari in Den Haag een 34-jarige inwoner uit die stad bekeurd voor het vervoer van lachgas waarbij niet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen werd voldaan.


De bestelauto van de Hagenaar reed omstreeks 02.00 uur op de A4 toen hij van medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid het teken ‘volgen’ kreeg. Bij de daaropvolgende controle zagen de agenten dat in de laadruimte van de bestelauto een aantal flessen met lachgas lagen, in totaal 22 kilo. Eén fles was leeg. die was waarschijnlijk net leeg gelopen want de fles was nog bevroren.

ADR
Het vervoer van lachgas is niet verboden. Met minder dan twee kilo lachgas mag je de weg op. Vervoer je echter meer dan twee kilo, dan valt dit onder de ADR, de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. En dan gelden extra eisen.
Ventilatie

Bij de controle bleek dat de bestuurder geen verplichte bewustwordingscursus heeft gevolgd en dus geen kennis van het ADR heeft. Een vervoersdocument met daarin bijvoorbeeld de bijzonderheden over de gevaarlijke stof, naam en adres van de afzender en de ontvanger, was ook niet aanwezig. Verder was de laadruimte niet voorzien van ventilatieopeningen dan wel een waarschuwingssticker aan de buitenkant. Proces-verbaal wordt opgemaakt en de bestuurder krijgt een schikkingsvoorstel van het openbaar ministerie thuisgestuurd.