DEN HAAG - Met een gezamenlijke druk op een symbolische knop sloegen hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg, locoburgemeester Robert van Asten en waarnemend politiechef Tolga Koklu vrijdagmiddag 30 juni de eerste paal voor ons nieuwe eenheidsbureau. ‘In het nieuwe gebouw beschikken we straks over alles wat we als politie nodig hebben.’


‘In aanloop naar dit moment zijn er verschillende momenten geweest waarop we ons afvroegen welke kant het met de nieuwbouw op zou gaan, maar ik ben blij dat we hier nu staan’, zegt Tolga in zijn toespraak op de ingetogen, maar feestelijke bijeenkomst waar zo’n vijftig genodigden uit de hele politieorganisatie en partnerorganisaties aanwezig zijn. Volgens Tolga is medewerkersparticipatie in de afgelopen jaren maximaal ingezet bij de totstandkoming van de plannen. ‘Medewerkersparticipatie is heel erg goed toegepast in de voorbereidingen en ik zie dat hier ook vertegenwoordigers van verschillende afdelingen aanwezig zijn. Het wordt een mooi huis. Ik kijk er naar uit om hier over een jaar of twee te gaan werken.’

Locoburgemeester Robert van Asten van de Gemeente Den Haag, die als wethouder tevens stedelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft, volgt met een korte toespraak waarin hij de ontwikkelingen op de Binckhorst en de veranderingen in de stad beschrijft. ‘Dat we hier staan, op het terrein van de politie waar straks een prachtig gebouw gaat komen waar 2.200 mensen een werkplek gaan vinden, past mooi binnen wat we nastreven voor de Binckhorst: een levendige stadswijk met een hoop werkgelegenheid.’

Hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg ziet in het nieuwe gebouw kansen op het gebied van een nog betere samenwerking. ‘Dit is een mooi moment. De bouw van het nieuwe politiebureau betekent ook er mensen bij elkaar komen te werken die voor het Openbaar Ministerie belangrijk zijn om bij elkaar te hebben, denk aan de Dienst Regionale Informatie Organisatie en de Dienst Regionale Recherche. En natuurlijk krijgt ook onze gezamenlijke ZSM een plek in dit pand.’

Met een symbolische druk op de knop werd vrijdag 30 juni de eerste paal van ons nieuwe eenheidsbureau geslagen.

Planning werkzaamheden

Aannemer BAM Bouw en Techniek heeft naar verwachting tot oktober nodig om de heiwerkzaamheden te voltooien. Tijdens de bouwvak ligt het werk stil. Volgens planning wordt het pand in september 2025 opgeleverd. Het nieuwe eenheidsbureau wordt een zo open mogelijk gebouw dat aansluit bij de omgeving. Het ontwerp van het Delftse architectenbureau cepezed is gericht op de toekomst, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Nieuwbouw vervangt vier panden

Het nieuwe eenheidsbureau vervangt vier andere panden. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat de panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden worden na de verhuizing, naar verwachting eind 2025, afgestoten. In het pand komen zo’n 2.200 mensen te werken.

Meer informatie

Omliggende bedrijven en bewoners worden gedurende de bouw geïnformeerd over actuele ontwikkelingen door middel van informatiebulletins. Heeft u belangstelling om de bouw te volgen, of wilt u meer weten over het toekomstige eenheidsbureau? Bezoek dan regelmatig onze speciale pagina op politie.nl. Daar kunt u ook alle informatiebulletins terugvinden.