DEN HAAG - De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den Haag 2 woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Den Haag doorzocht. De FIOD verdenkt twee functionarissen van een zorginstelling en een zzp-er die voor de zorginstelling werkte, van faillissementsfraude en van verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. De zorginstelling in Den Haag gaf hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen. De instelling ging in het najaar van 2018 failliet.

De zorginstelling zou tussen 2013 en 2018 ruim 12 miljoen euro hebben ontvangen voor het leveren van GGZ- en WMO-zorg aan cliënten. In 2016 ontstonden er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat kwam de instelling op een dwangsom te staan. Een grote zorgverzekeraar vorderde ook tonnen terug van de zorginstelling, vanwege te veel gedeclareerde zorg. Dit laatste leidde tot een civiele rechtszaak waarin de rechter in 2018 oordeelde dat het aannemelijk was dat de zorginstelling zorg heeft gedeclareerd, terwijl er ernstige aanwijzingen waren dat zij niet (altijd) aan de geldende voorwaarden voor recht op vergoeding had voldaan. De verzekeraar vorderde daarop bijna 5 miljoen euro van de zorginstelling vanwege onterechte declaraties en fraude. Vervolgens werd door de zorginstelling surseance aangevraagd en uiteindelijk volgde het faillissement van de stichting. Omdat de administratie niet volledig was bijgehouden werd er door de curator aangifte gedaan van fraude. Er liep toen al een onderzoek door de FIOD omdat de belastingdienst al een vermoeden had van gesjoemel met inkomstenbelasting bij de zorginstelling.

‘Meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld is verduisterd’
Het vermoeden is dat de verdachten tussen 2013 en 2018 met elkaar voor meer dan 3 miljoen euro hebben verduisterd bij de zorginstelling. Na het faillissement konden zij geen juiste administratie overhandigen aan de curator. Dat is wel verplicht, want de curator moet de belangen van schuldeisers zo goed als mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast werden de jaarrekeningen van de zorginstelling vermoedelijk valselijk opgesteld. De verdachten declareerden bij de zorginstelling vermoedelijk forse rekeningen voor verbouwing van huizen van henzelf en familieleden. Ook werd er voor meer dan een ton aan meubels gedeclareerd. Daarnaast betaalden zij zichzelf een riant salaris en er werden grote contante geldopnamen gedaan. Er werden vermoedelijk achteraf valse facturen opgemaakt om de onttrekkingen te verantwoorden. Het vermoeden is dat de verdachten daarnaast te weinig belasting hebben betaald over de door hen genoten inkomsten.

Samenwerking met sociale recherche gemeente Den Haag
Bij de doorzoeking is samen gewerkt met de sociale recherche van de gemeente Den Haag. Een van de functionarissen is in 2016 een nieuwe zorgonderneming begonnen. Deze onderneming wordt door de sociale recherche van de Gemeente Den Haag van zorgfraude verdacht. Het OM neemt dit mee in het onderzoek.
Bij de doorzoekingen van de twee woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag is administratie meegenomen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerend goed en waardevolle goederen zoals drie auto’s, sieraden en designertassen. Dit omdat misdaad niet mag lonen.