RIJSWIJK - Wie met de auto of motor te hard of door rood rijdt op de kruising Generaal Spoorlaan – Steenvoordelaan in Rijswijk krijgt vanaf 24 oktober een boete. Vanaf dan gaat een flitspaal aan op de kruising. De gemeente Rijswijk, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Generaal Spoorlaan verbetert.

De flitspaal op de Generaal Spoorlaan staat op de kruising met de Steenvoordelaan, in de richting van de Prinses Beatrixlaan. De flitspaal handhaaft op de snelheidslimiet van 50 km/uur en het negeren van rood licht.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspaal op de Generaal Spoorlaan te plaatsen nadat de gemeente Rijswijk en de politie een aanvraag hebben ingediend, waarin zij aangeven dat op deze weg vaak te hard en door rood wordt gereden en regelmatig ongevallen gebeuren. De Generaal Spoorlaan is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, waar ook de hulpdiensten veel gebruik van maken. De Steenvoordelaan verbindt verschillende woonbuurten met het winkelcentrum. Er is een oversteekplaats waar veel voetgangers en fietsers gebruik van maken. Door de hoge verkeersintensiteit en de kruising met kwetsbare verkeersdeelnemers vormt een te hoge snelheid en door rood rijden een groot risico. Er zijn de afgelopen jaren relatief veel ongevallen gebeurd door het negeren van rood licht.

Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Vanaf 24 oktober krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.