DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een vrouw en een man uit Den Haag (37 jaar en 33 jaar) bedragen van respectievelijk € 180.000 en € 866.086,54 te hebben witgewassen. In de periode van april 2020 tot en met juni 2020 werd het bedrag van € 866.064,54 verdeeld over Nederlandse bankrekeningen van 13 verschillende personen, ontvangen van diverse buitenlandse bankrekeningen.


De vrouw kreeg op deze manier € 180.000 op haar rekening gestort. Het OM verwijt de man een coördinerende rol te hebben gespeeld bij het witwassen van het gehele bedrag van € 866.064,54. Vandaag moesten beide verdachten zich verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam. Tegen de vrouwelijke verdachte eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden met aftrek van voorarrest. Tegen de mannelijke verdachte eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek van voorarrest.

Een Nederlandse bank doet aangifte

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van de aangifte van een bank in de zomer van 2020. De desbetreffende bank deed aangifte vanwege diverse opvallende transacties op verschillende bankrekeningen. Het opvallende was dat er grote bedragen gestort werden door buitenlandse bedrijven, op rekeningen die normaal gesproken weinig economische activiteiten hadden. De bedragen leken te relateren aan de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen die op dat moment wereldwijd grootscheeps werden ingekocht vanwege de recent uitgebroken coronapandemie.

Vreemde geldstromen bij vermeende aankoop mondkapjes en handschoenen

In de periode van april tot en met juni 2020 is er in totaal een bedrag van € 866.086,54 overgeboekt door buitenlandse bedrijven op de bankrekeningen van 13 verdachten. Nadat deze geldbedragen op de rekeningen van de verdachte waren ontvangen, werd er geld opgenomen bij pinautomaten of werd er geld doorgestort naar een andere rekening van de verdachte zelf, van een andere verdachte of een andere betrokkene. Vervolgens werd er vanaf die bankrekening weer geld contant opgenomen of doorgestort naar een buitenlandse rekening.

Inzet katvangers

In dit onderzoek zijn niet minder dan 17 verdachten geïdentificeerd die in meer of mindere mate een rol hebben gespeeld in dit onderzoek. De Nederlandse rekeningen waar het geld op werd gestort, behoorden toe aan zogenaamde katvangers. Die katvangers werden geronseld door vier de hoofdverdachten in dit onderzoek. De zaken tegen de andere twee hoofdverdachten zullen op een later moment voor de rechtbank komen.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.