DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft zich vandaag uitgesproken over het beroep van acht klimaatactivisten tegen een gedragsaanwijzing van het OM. Die gedragsaanwijzing was hen in januari 2023 opgelegd nadat de acht volgens het OM hadden opgeruid tot een strafbare blokkade van de A12.

De gedragsaanwijzing hield in dat de acht negentig dagen niet op of bij de Utrechtsebaan mochten komen. De rechtbank heeft nu bepaald dat in vijf gevallen het verbod om op de Utrechtsebaan te komen in stand blijft en in drie gevallen niet. Voor de vijf geldt dat een eerdere oproep van hen ook feitelijk had geleid tot een blokkade van de A12 op 26 november 2022. In alle gevallen zegt de rechtbank dat de activisten wél op de naastgelegen straten mogen komen.

De rechtbank zegt verder dat een blokkade van de A12 en ook de oproep daartoe in beginsel strafbaar zijn waarbij zij verwijst naar een uitspraak van 13 januari 2023. Al eerder had de kort-geding-rechter de gedragsaanwijzingen in stand gehouden. Met deze uitspraak van de rechtbank is de wettelijke procedure rond de acht gedragsaanwijzingen afgerond. De zaak rond de opruiingen staat op 22 maart voor de rechter.