DEN HAAG - Op sociale media circuleert een video waarop is te zien hoe agenten met gebruik van hun wapenstok een jongen verwijderen uit de stationshal van Den Haag Centraal. Omdat de video de situatie voorafgaand aan ons optreden niet laat zien, berichten wij over de aanleiding van deze actie. De beelden zijn woensdag 18 oktober gemaakt toen agenten ingrepen nadat na de eerdere - goed verlopen - pro-Palestina demonstratie in Den Haag tot onrust leidde en er uiteindelijk een onderlinge vechtpartij ontstond in het stationsgebouw.


Na afloop van de goed verlopen pro-Palestina demonstratie bij het ICC op woensdag 18 oktober liep een groep demonstranten naar de Turfmarkt en ging daar opnieuw demonstreren. Hierbij werden leuzen geroepen en vlaggen getoond. Hierop besloot de burgemeester deze nieuwe demonstratie te ontbinden, waarop de politie de groep van ongeveer 150 demonstranten vorderde om weg te gaan. Agenten begeleidden hen vervolgens in de richting van de Rijnstraat.

Agenten met stenen en vuurwerk bekogeld

Op de Rijnstraat bleef een groep van circa zestig personen staan. De ordedienst van de eerdere pro-Palestina demonstratie gaf aan dat deze groep niet bij hen hoorde. Deze groep keerde zich tegen de politie en bekogelde agenten met stenen en zwaar vuurwerk. Ondanks herhaalde verzoeken, weigerden zij te vertrekken. Om de openbare orde te herstellen, is hierop gevorderd dat de groep vertrok en toen dit niet gebeurde heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen, met gebruik van de wapenstok. De rust keerde toen korte tijd terug.

Personen uit stationshal verwijderd na vechtpartij

In de stationshal ontstond echter een grote vechtpartij tussen de aanwezigen, waarna de Mobiele Eenheid opnieuw heeft opgetreden om de openbare orde te herstellen. Voorafgaand aan dat optreden, zijn opnieuw duidelijke waarschuwingen gegeven. De politie heeft vervolgens degenen die geen opvolging gaven aan deze aanwijzingen met dwang uit het gebouw verwijderd, zoals ook op de video is te zien.

Politie mag geweld gebruiken

Als er geen andere mogelijkheid is om demonstranten die na herhaalde oproepen weigeren te vertrekken te verwijderen, mag de politie (lichte) dwang of in het uiterste geval geweld gebruiken. Dit wordt vrijwel altijd professioneel en verantwoord toegepast en in voorgeschreven gevallen vastgelegd en getoetst.

Ieder geweldgebruik wordt achteraf bekeken

Als de politie geweld gebruikt, zien beelden daarvan er meestal heftig uit. Maar beelden laten niet alles zien van wat er is gebeurd. Na ieder gebruik van geweld wordt binnen de politie altijd gekeken of het toegepaste geweld op juiste wijze is gebruikt. Zoals in dit soort situaties voorgeschreven is, zal dit optreden worden voorgelegd aan de onafhankelijke toetsingscommissie geweldsaanwending. Optreden in ME-verband wordt achteraf ook altijd intern geëvalueerd. Als daar verbeterpunten uit naar voren komen, gaat de politie daarmee aan de slag, bijvoorbeeld door er aandacht aan te besteden in trainingen.