DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft een 75-jarige man veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro wegens opruiing. De officier van justitie eiste een taakstraf van 100 uur. De man heeft in december 2022 op Twitter (nu X geheten) een bericht geplaatst waarin hij indirect heeft aangezet tot het bezetten van het parlement en het doden van politici.


Opruiing

In het bericht spreekt de man de hoop uit dat iemand de moed heeft om het Nederlandse parlement te bezetten en alle politici, onder wie Jesse Klaver (destijds fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer), voor het gerecht te dagen. In dat geval zouden zij de doodstraf moeten krijgen, omdat zij Nederland hebben verkwanseld. De rechtbank merkt dit bericht aan als opruiend. Het bericht kan anderen namelijk aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Inbreuk vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd

De man verklaarde tijdens de zitting dat hij het bericht in een impulsieve bui heeft geplaatst en dat hij daarmee zijn ongenoegen over politici wilde uiten. Zijn beroep op de vrijheid van meningsuiting gaat, volgens de rechtbank, echter niet op. Opruiing is bij wet strafbaar gesteld om te voorkomen dat anderen worden aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Dit beschermt de openbare orde. De beperking van de vrijheid van meningsuiting is in dit geval in een democratische samenleving noodzakelijk omdat het bericht schadelijke gevolgen had kunnen hebben. Het bericht was ook niet bedoeld om een publiek debat op gang te brengen.

Straf

Hoewel de man de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden, was het bericht geen directe oproep tot geweld of strafbare feiten. Het ging om een tekstbericht, waarvan de impact kleiner is dan bijvoorbeeld die van een video. Datgene waartoe de man heeft opgeruid heeft – gelukkig – ook niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Hoewel hij een 'bekende Nederlander' is, zijn zijn invloed en bereik niet zo groot dat hij daarom een extra verantwoordelijkheid heeft. Hij heeft verklaard dat hij nadrukkelijk geen voorstander is van het gebruiken van geweld tegen politici of het bezetten van het parlement en heeft daarmee afstand genomen van het door hem geschreven bericht. Inmiddels heeft hij zijn X-account verwijderd om, zo begrijpt de rechtbank, niet meer in de verleiding te komen om in een impulsieve bui een dergelijk bericht te plaatsen. Al met al is de rechtbank van oordeel dat kan worden volstaan met oplegging van een geldboete van 1.000 euro.