DEN HAAG/DELFT - De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag gevangenisstraffen tot 5 jaar en geldboetes van 15.000 en 20.000 euro opgelegd in de synthetische drugszaak Wolfraam. De verdachten zijn vier mannen van 28 tot 55 jaar uit Brielle, Delft en Den Haag en een bedrijf in voedings- en genotsmiddelen in Delft.


Volgens de rechtbank hebben deze verdachten en de onderneming zich zes maanden lang in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen gericht op de productie van MDMA, amfetamine en metamfetamine. Enorme hoeveelheden chemicaliën werden opgeslagen, in totaal zo’n 18.000 kilogram en 4.700 liter.

De rechtbank in haar vonnis: “Daarmee runde de organisatie in feite een groothandel in chemicaliën bedoeld voor de productie in synthetische drugs. Synthetische drugs vormen een nationaal en internationaal probleem en de productie ervan brengt gevaarzetting met zich mee. Daarnaast kan gebruik leiden tot een geestelijke of lichamelijke verslaving en, bij overdosis, zelfs tot de dood van de gebruiker.”

Rol- en taakverdeling

Volgens de rechtbank was sprake van een rol- en taakverdeling onder verdachten.

Aan de nu 55-jarige verdachte uit Brielle legde de rechtbank een gevangenisstraf van 5 jaar en geldboete van 15.000 euro op. Zijn voorlopige hechtenis duurt voort. De rechtbank stelt in haar vonnis dat hij een leidinggevende rol heeft vervuld. En dat ondanks dat hij was gedetineerd wegens een veroordeling voor soortgelijke feiten. “Vanuit de gevangenis stuurde hij de medeverdachten aan en onderhield hij onder meer contacten over in- en verkoop van chemicaliën. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.” Vader en zoon en diens onderneming hebben bovendien flinke geldbedragen witgewassen.

De rechtbank heeft ten aanzien van deze verdachte uit Brielle ook de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling uitgesproken, zoals gevorderd van 244 dagen. Die dagen komen bovenop de 5 jaar. Dit omdat hij in 2018, een paar weken nadat hij voorwaardelijk in vrijheid was gesteld van een andere straf, werd aangehouden omdat hij met 150 liter zoutzuur rondreed.

De rechtbank legde aan de 28-jarige zoon uit Delft een gevangenisstraf van 24 maanden op. De schorsing van zijn voorlopige hechtenis blijft voortduren.

De 31-jarige verdachte uit Den Haag hoorde de rechtbank 18 maanden gevangenisstraf tegen zich vonnissen. Ook zijn schorsing blijft voortduren. Hij vervulde, zo concludeert de rechtbank, een uitvoerende rol. Hij deed dat door onder meer via zijn eenmanszaak een loods te huren voor de opslag van chemicaliën, deze op te halen op de plekken van levering en te vervoeren naar de loods.

De nu 28-jarige verdachte uit Den Haag kreeg vandaag van de rechtbank een gevangenisstraf van 24 dagen opgelegd met aftrek van zijn voorarrest. Hem wordt het vervoeren van 600 liter methanol verweten.

De geldboete die de rechtbank de onderneming oplegde, bedraagt 20.000 euro.

Strafeisen

Het OM is tevreden met de vonnissen, ondanks dat de straf van de zoon wat lager is uitgevallen dan de eis. De officier van justitie van het Landelijk Parket eiste op 1 april jl. respectievelijk 6 jaar celstraf en 15.000 euro boete, 42 maanden gevangenisstraf, 24 maanden gevangenisstraf en 12 maanden waarvan 9 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. En een geldboete van 25.000 euro tegen het bedrijf.

Start onderzoek

Het onderzoek Wolfraam is gestart naar aanleiding van een aantal meldingen verdachte transacties bij het Meldpunt van de FIOD. Eén van die meldingen betrof een verdachte order van 600 liter methanol. De order was gedaan door een chemicaliëngroothandel, maar diende op een woonadres afgeleverd te moeten worden. De FIOD deed onderzoek hiernaar en kwam bij de verdachten uit.

Op de actiedag op 7 februari 2018 is een onderzoek ingesteld in de loods. De FIOD trof er bijzonder veel chemicaliën aan, die geschikt zijn voor de productie van synthetische drugs. Ook twee woningen werden doorzocht. Diverse chemicaliën, hardware en bescheiden zijn in beslag genomen. Die dag werden twee van de verdachten, beiden woonachtig in Den Haag, aangehouden. Op 9 oktober 2018 meldde de nu 28-jarige verdachte uit Delft zich bij de politie, waarna ook hij werd aangehouden. Zijn vader werd op 16 januari 2019, terwijl hij in een andere zaak gedetineerd zat, aangehouden in het kader van Wolfraam.