DEN HAAG - Zes verdachten zijn vandaag door het gerechtshof Den Haag veroordeeld voor het plegen van inbraken en overvallen. Dit deden ze in wisselende samenstelling. Het Haagse hof legt aan hen gevangenisstraffen op.

De opgelegde straf aan de verdachten hangt samen met de aard van de bewezenverklaarde feiten. De hoogste straf is 5 jaar en 6 maanden voor een woningoverval, een woninginbraak en de voorbereiding van een woninginbraak. De laagste straf bedraagt 9 maanden voor de voorbereiding van een woninginbraak en een woninginbraak. De verdachten die zich hebben schuldig gemaakt aan de woningoverval moeten schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.

Het hof acht niet bewezen dat de verdachten samen een criminele organisatie hebben gevormd en spreekt hen daarvan vrij. Het oordeel van het hof komt er in essentie op neer dat de samenstelling van de groep die strafbare feiten pleegde te sterk wisselde en de uitvoering van de strafbare feiten ook per delict verschilde.