NEDERLAND - Vorig jaar kwamen 684 mensen in Nederland om het leven door een verkeersongeval, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).'Naast het handhaven van de verkeersregels door de politie is er een gezamenlijke inspanning van alle ketenpartners nodig om het aantal fatale verkeersongevallen terug te dringen', zegt portefeuillehouder Verkeer Willybert Oor van de politie.


Voor het vierde jaar op rij kwamen meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. Dit meldt het CBS op basis van de verkeerscijfers over 2023. Minimaal 40 procent van de verongelukte fietsers reed op een e-bike. 194 inzittenden van een personenauto hadden een fataal ongeluk. Ook overleden 71 voetgangers, 53 mensen in een scootmobiel, 46 motorrijders, 32 brom- en snorfietsers en 16 inzittenden van een bestel- of vrachtauto als gevolg van een verkeersongeval.

‘Meer nodig dan handhaving’

'Het verkeer op onze wegen neemt nog steeds toe', reageert Oor op de cijfers van het CBS, 'maar niet alle wegen zijn hierop voorbereid. Dit gebrek aan aanpassing vergroot het risico op verkeersongevallen. Als politie blijven we onze verantwoordelijkheid nemen in het handhaven van de verkeersregels. Steeds duidelijker wordt dat er meer nodig is dan handhaving alleen om het aantal ongevallen terug te dringen. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen binnen de keten blijft noodzakelijk.'

Veiligheid van fietsers

De veiligheid van fietsers blijft een aandachtspunt, benadrukt de portefeuillehouder Verkeer. 'Vooral ouderen op een elektrische fiets zijn kwetsbaar in het verkeer, maar we zien als politie ook dat jongere verkeersdeelnemers op een e-bike geregeld bij verkeersongelukken betrokken zijn. Organisaties zoals de ANWB, ouderenbonden en fietsersbond kunnen een waardevolle rol spelen door via voorlichting deze groep weggebruikers op de risico’s te wijzen.'

Zie voor meer informatie het persbericht van het CBS.