DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 2 jaar tegen een mannelijke verdachte van 59 jaar oud uit Den Haag. Het OM verdenkt de man van het witwassen van een contant geldbedrag van 167.000 euro in 2020 en van witwassen van een totaal bedrag van bijna 1 miljoen euro vanaf 2007 tot heden. Ook zijn er volgens het OM valse leenoverkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden zou worden verklaard.

Boekenonderzoek Belastingdienst
De verdachte heeft een eenmanszaak in de handel van groente en fruit in de regio Haaglanden. In juni 2018 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd bij het bedrijf van verdachte naar aanleiding van twijfels over de juistheid van de ingediende inkomsten- en omzetbelasting over de jaren 2015, 2016 en 2017. Het viel de Belastingdienst op dat de brutowinstmarges van verdachte laag waren én dat ondanks de bescheiden winsten verdachte een grote vastgoedportefeuille had opgebouwd. Op 12 april 2019 heeft de Douane tussen een lading groenten en fruit bestemd voor het bedrijf van verdachte een document aangetroffen. Dit document betrof een ongetekend exemplaar van een leningsovereenkomst tussen verdachte en zijn in Suriname wonende schoonouders. Het document was voorzien van een stempel van een notaris gevestigd te Paramaribo (Suriname).

Gevestigde notaris ingezet in witwaszaak
“Verdachte heeft gedurende een lange periode zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 972.000,-. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 167.000,- aan contant aangetroffen geld in zijn woning en aan het valselijk opmaken van niet minder dan 7 geldleenovereenkomsten. Bij dat laatste heeft verdachte bovendien zelfs het stempel van een gevestigd notaris misbruikt, hetgeen het OM verdachte zwaar aanrekent nu juíst stukken van een notaris een hoge mate van legitimiteit toekomt", aldus de officier van justitie.

Effect op samenleving
Witwassen tast de integriteit van het financiële en economische verkeer in ernstige mate aan. De ervaring leert bovendien dat witwassen vaak gepaard gaat met andere vormen van criminaliteit. Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het witgewassen worden. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.