LEIDEN - 7 jaren gevangenisstraf en een ontnemingsvordering van 129.141 euro. Zo luidt de strafeis van de officier van justitie in de rechtbank Overijssel tegen een nu 35-jarige verdachte uit Leiden. Hij staat terecht wegens zijn leidinggevende rol aan een criminele organisatie met het oogmerk het wereldwijd overzees vervoeren en aanwezig hebben van 750 kilo cocaïne en het treffen van voorbereidingshandelingen daartoe.


“Verdachte handelde enkel en alleen uit financieel eigengewin zonder oog te hebben voor de maatschappij ontwrichtende effecten van de cocaïnehandel”, aldus de officier van justitie.

Start onderzoek

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in 2019 strafrechtelijk onderzoek 26Hurst gestart. Dat gebeurde naar aanleiding van informatie dat de verdachte zich bezig hield met het transporteren van verdovende middelen.

Op 31 oktober 2019 werd de partij van 750 kilo cocaïne onderschept op het schip ‘Adaccious’ voor de kust van Senegal. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van zo’n 20 miljoen euro.

Deze partij harddrugs is meegenomen op .een groot schip en bij een ontmoetingspunt op open zee overgezet op het schip ‘Adaccious’. Daarna was het de bedoeling om de cocaïne verder te vervoeren richting Europa/Afrika. Om dit transport mogelijk te maken, moest veel organisatorisch en coördinerend werk verricht worden. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte deze organisatorische en coördinerende rol op zich heeft genomen.

Leidinggevende rol

De cocaïne werd vervoerd over landsgrenzen, via internationale wateren met een internationaal gezelschap aan uitvoerders. Het OM meent dat verdachte de man is geweest die dit transport heeft voorbereid en tijdens het transport via satelliettelefoons op afstand de regie heeft gevoerd. Volgens het OM heeft hij onmiskenbaar een leidinggevende rol gehad in het criminele samenwerkingsverband (csv).

Verdachte heeft de voorbereidingen getroffen en het internationale gezelschap aan uitvoerders hierin aangestuurd. Ook is hij tijdens de gehele periode van transport nauw betrokken geweest als regievoerder op afstand. Hij stond met de anderen/opvarenden in nauw contact en gaf hen tot op detailniveau instructies, zoals locatie coördinaten van ontmoetingsplaatsen. Wanneer er problemen waren, zorgde verdachte voor oplossingen. Het was tenslotte zijn transport, onder zijn verantwoordelijkheid.

Aanhouding en doorzoeking

Bij doorzoeking van de woning van verdachte, na diens aanhouding op 31 oktober 2019, zijn allerhande documenten en voorwerpen aangetroffen en in beslaggenomen waaruit zijn betrokkenheid bij (de voorbereiding en uitvoering van) het transport blijkt. Die betrokkenheid wordt ook onderstreept door onderschepte sms-berichten en verhoren van de uitvoerders van het transport. Zijn betrokkenheid volgt verder uit OVC-gesprekken en gegevens die zijn aangetroffen op de laptop en telefoons. De officier van justitie concludeert: “Zonder hem als regievoerder was dit cocaïnetransport niet mogelijk geweest.”

Uitspraak

De zaak wordt vervolgd met het pleidooi van de verdediging.
De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober 2022