DEN HAAG - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft verschillende handhavingsbesluiten genomen tegen een hondenfokker. Die hondenfokker heeft meerdere overtredingen begaan van dierenwelzijnsregels. Zo liet hij de honden niet genoeg naar buiten gaan, lette niet genoeg op hun gezondheid en de hokken waarin zij verbleven waren te klein.

Vandaag doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in drie beroepen die zijn ingesteld door de hondenfokker. Hij was het namelijk niet eens met de handhavings- en invorderingsbesluiten van de NVWA. Volgens de hondenfokker heeft hij die overtredingen niet begaan.

Het CBb geeft de hondenfokker geen gelijk. De toezichthouders van de NVWA hebben hun bevindingen over de begane overtredingen tijdens de controles beschreven in rapporten. De hondenfokker heeft niet kunnen aantonen dat de overtredingen niet zijn begaan. Daarom blijven de handhavings- en invorderingsbesluiten in stand. Dat betekent dat de hondenfokker moest voldoen aan de maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Ook moet de hondenfokker dwangsommen betalen.