DEN HAAG - De korpsleiding heeft besloten oriënterend onderzoek te laten doen naar aanleiding van een gesprek dat eerder dit jaar plaatsvond tijdens de politie iftar in de Eenheid Noord-Holland.

De politiechef zou tijdens een gesprek dat desgevraagd ging over zijn vierjarig verblijf op de Antillen, een opmerking hebben gemaakt die ongepast was en door betrokkenen aan tafel als kwetsend werd ervaren. Dit is direct kenbaar gemaakt, waarna de politiechef aan tafel zijn excuses heeft aangeboden.

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: 'Uit contact met diverse betrokkenen blijkt dat nog steeds onduidelijk is wat er precies aan tafel gezegd is. Daarnaast is onduidelijk of betrokkenen zich voldoende gehoord hebben gevoeld en excuses al dan niet aanvaard zijn. Wij zijn van mening dat zeker leden van de strategische top een cruciale voorbeeldfunctie hebben. Daarom acht ik het van belang om duidelijkheid te krijgen. Vandaar eerder deze week alsnog het besluit een oriënterend onderzoek naar deze casus te doen.

'Het oriënterend onderzoek zal worden gedaan door het landelijke team interne onderzoeken, onder leiding van de portefeuillehouder integriteit. De politiechef staat achter het onderzoek. Hij zegt in een intern bericht aan alle medewerkers van zijn eenheid: 'De afgelopen weken hebben mij doen beseffen dat dit moment van excuus achteraf gezien echt niet voldoende is geweest. Dat betreur ik. Tegelijkertijd is dit voor mij een moment waarin ik inzicht heb gekregen in een blinde vlek. Je zegt gemakkelijk sorry voor iets, terwijl je eigenlijk niet beseft welke pijn je bij de ander veroorzaakt. Ik moet niet dénken dat ik de ander begrijp, maar aanvoelen wat er gebeurt bij die ander. Ik realiseer me dat ik een fout heb gemaakt en het heeft me veel geleerd.'