LEIDEN - Een 64-jarige man uit Leiden moest zich vandaag verantwoorden voor de rechter voor ontucht en misbruik met acht puberjongens. Wat het extra ernstig maakt, is dat verdachte geen oog had voor de kwetsbare positie van de slachtoffers. Terwijl hij vanuit zijn werk zo veel beter had moeten weten.

De man ontfermde zich als een soort suikeroom over de jongens. Hij papte aan met de ouders, waarna die hun kinderen vol vertrouwen aan zijn zorg toevertrouwden. Meestal ging het om kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD. Een weekendje met verdachte naar een huisje in Duitsland zou de ouders dan even rust geven. Wat ze niets wisten, is wat er tijdens die weekendjes gebeurde.

De man stond terecht voor ontucht en misbruik met acht verschillende jongens. Bij drie ging het om een eenmalige ontuchtige handeling, bij vijf van de acht jongens was sprake van stelselmatig misbruik. Bij hen was ook sprake van binnendringen met bijvoorbeeld een vinger in de anus of zijn penis in de mond.

Lange periode

Wat het volgens de officier van justitie extra kwalijk maakt is dat verdachte als beroep leraar in het speciaal onderwijs was. Hij wist dus goed hoe hij moest omgaan met de problemen van de jongens en maakte daar grof misbruik van. "Vanuit zijn pedagogische opleiding, had hij zo veel beter moeten weten," zei de officier van justitie. "Hij zorgde ervoor dat jongens die het sowieso al niet makkelijk hebben in het leven, nog meer moeite hebben gekregen om anderen te vertrouwen."

De officier van justitie noemde het ook zorgelijk dat verdachte zo lang is doorgegaan met het misbruik. De feiten omvatten een periode van maar liefst veertien jaar en in al die tijd is verdachte niet gestopt. "En voor de slachtoffers was het uit schaamte moeilijk om erover te praten. Ik prijs alle jongens dat ze dat wél hebben gedaan. Want daarom zit verdachte nu hier en stopt het."

Verplichte hulp

Uit zichzelf zou verdachte niet zijn gestopt, is de overtuiging van het Openbaar Ministerie. Richting de jongens lijkt hij nog steeds niet te begrijpen wat hij hen heeft aangedaan. Hij heeft zich destijds niet bekommerd om hun welzijn en praatte het misbruik goed omdat de jongens bij hem terugkwamen. "Deze redenering moet voor de slachtoffers enorm pijnlijk zijn om te horen."

Uit de mentale onderzoeken bij verdachte blijkt dat hij wel dondersgoed wist dat zijn handelen strafbaar was. Desondanks maakte hij geen andere keuzes. De officier van justitie vond dan ook dat verdachte een gedragsbeïnvloedende maatregel zou moeten ondergaan, dus dat hij verplicht hulp krijgt wanneer hij terugkeert in de maatschappij. En die terugkeer zou wat het Openbaar Ministerie pas kunnen na een lange gevangenisstraf. De officier eiste een straf voor de duur van 12 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.