LEIDSCHENDAM/VOORBURG - De rechtbank Den Haag heeft een man veroordeeld voor jarenlange corruptie en fraude rond bouwopdrachten van verschillende basisscholen in Leidschendam en Voorburg, gepleegd tussen 2011 en 2015. De man heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van een schoolbestuurder, aan oplichting van het schoolbestuur en van de gemeente, en aan valsheid in geschrift. Ook heeft de man voor ruim drie ton belastingfraude gepleegd en heeft hij ruim €250.000,- witgewassen.

Werkwijze

Het schoolbestuur had het adviesbureau van de man ingehuurd om onafhankelijk advies te geven bij de beoordeling van offertes voor bouwwerkzaamheden aan verschillende basisscholen. Maar de man zorgde ervoor dat het bouwbedrijf, waarvan hij ook eigenaar was, steeds weer de opdrachten kreeg. Dat deed hij door werknemers van zijn adviesbureau uit te lenen aan schoolbestuur, terwijl die werknemers ook werkten voor zijn bouwbedrijf en ervoor zorgden dat het bouwbedrijf steeds de laagste offerte had.


De bouwwerkzaamheden aan de scholen werden door de gemeente vergoed. Toen de gemeente bij het schoolbestuur navraag deed en om een betalingsbewijs vroeg, zorgde de man ervoor dat de gemeente een vervalst rekeningafschrift werd toegestuurd.


Omkoping

Alleen de voorzitter van het schoolbestuur wist van de verwevenheid tussen het adviesbureau en het bouwbedrijf, en van de dubbelrol die de werknemers speelden. De voorzitter werd echter omgekocht door de man. De voorzitter kreeg op kosten van het adviesbureau een verbouwing aan zijn woning. De man zorgde er ook voor dat de bestuursvoorzitter ruim € 10.000,- aan voordeel kreeg bij de aan- en verkoop van auto’s.


Belastingfraude

Ondertussen gaf de man voor zijn bedrijven veel te weinig belasting aan. Met zijn bedrijven bracht hij wel omzetbelasting in rekening, maar hij vermeldde die niet in zijn aangiftes. Zodoende liep de Belastingdienst ruim €300.000,- mis.

Bovendien verhulde de man de herkomst van ongeveer €250.000,- dat op de rekening van zijn adviesbureau werd gestort. Dat geld was afkomstig van oplichting rond de bouw van een nieuwe basisschool in Stompwijk, maar werd door de man gecamoufleerd door facturen te sturen voor werk dat niet was verricht.


Straffen

De rechtbank heeft de man een taakstraf opgelegd van 240 uur en een boete van €15.000,-. Ook heeft de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden gekregen, met een proeftijd van een jaar.

Eigenlijk vindt de rechtbank een lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraf meer op zijn plaats. De man had namelijk alleen maar oog voor de winst van zijn eigen bedrijven. Hij bekommerde zich er niet om dat hij jarenlang misbruik maakte van gemeenschapsgeld, dat bedoeld was voor de huisvesting van scholen. De man stak een groot deel van de opdrachtsommen in eigen zak, zonder dat daar iets tegenover stond. Toch bleef de man – tot op de dag van de zitting – volhouden dat hij de scholen juist geld had bespaard.


Waarom geen lange gevangenisstraf?

D

at de rechtbank geen lange gevangenisstraf heeft opgelegd, komt omdat het veel te lang heeft geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam. De man kwam al in 2015 in beeld als verdachte, maar moest tot 2021 wachten tot zijn zaak werd behandeld. Toen pas werd hij door het Openbaar Ministerie gedagvaard.

Een taakstraf van 240 uur is de maximale taakstraf die de rechter kan opleggen.


Schadevergoeding

De man moet van de rechtbank een schadevergoeding betalen van ruim €450.000,- aan het gedupeerde bestuur van de scholen.