DEN HAAG - Het wordt druk in Den Haag dit weekend. Zowel boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) als de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) komen vanuit het hele land naar de Hofstad om te demonstreren. Omdat zondag de hardloopwedstrijd de NN-City-Pier-Cityloop wordt gehouden, is de organisatie van dat evenement intussen op het Malieveld volop bezig tenten op te bouwen.


Het begeleiden van demonstraties hoort bij het werk van de politie. Daarom is de politie ook bij de komende demonstraties zichtbaar en met voldoende agenten aanwezig om te zorgen voor een veilig verloop van de demonstratie en om de openbare orde te handhaven. Demonstreren en vrijheid van meningsuiting zijn grondrechten in onze democratie en die willen we zoveel mogelijk faciliteren. Het demonstratierecht is daarbij geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Als dat gebeurt, treedt de politie op volgens de aanwijzingen van het lokale gezag.

Informatiebeeld

Voorafgaand aan elk groot evenement zoals een demonstratie vormt de politie zich een beeld hiervan. Hoe groot wordt het, wie komen er en wat willen de deelnemers gaan doen? Op basis van dat beeld wordt een inschatting van risico’s gemaakt en wordt ook bepaald hoeveel politiemensen nodig zijn om het evenement te begeleiden. Uiteraard kijkt de politie voor deze inschatting ook op online bronnen naar wat er op stapel staat.

Als mensen online aankondigen dat ze strafbare dingen gaan doen, zoals het bezetten van een snelweg, kan dat reden zijn om te kijken wie deze mensen zijn. Zijn het bijvoorbeeld echte, bestaande personen (en geen aliassen) en hebben ze misschien eerder strafbare feiten begaan? Of iemand echt bestaat, kan de politie checken in de Basisregistratie Personen. In diverse media worden vragen gesteld over de redenen waarom dit gebeurt. Voor de uitvoering van de politietaak rondom demonstraties is het vormen van een zo goed mogelijk informatiebeeld belangrijk.

Neutraal

De politie krijgt de laatste tijd wel vaker de kritiek dat er wordt gemeten met twee maten. Soms klinkt dan het verwijt dat de politie anders zou optreden tegen boeren met trekkers dan tegen klimaatactivisten die te voet zijn. Laat er geen misverstand over bestaan: de politie is neutraal en aanwezig bij demonstraties om deze veilig en ordelijk te laten verlopen. En we grijpen ook in als de demonstraties schade dreigen op te leveren voor derden. Denk bijvoorbeeld aan een ambulance die met een patiënt onderweg is naar het ziekenhuis en moet omrijden. De beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen zijn helder en goed afgestemd met het bevoegd gezag: de gemeente en het Openbaar Ministerie.

De-escalatie

De aanpak van de politie bij demonstraties is altijd gericht op de-escalatie. Vanzelfsprekend kan die aanpak verschillen; demonstranten die met zwaar materieel als landbouwvoertuigen of vrachtwagens hun punt willen maken, vergen immers een andere benadering dan actievoerders die een weg blokkeren door zich vast te plakken aan het wegdek of een sitdownactie voeren.

Demonstranten krijgen eerst altijd zelf de kans om hun actie te beëindigen. Maar wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken rondom de demonstratie niet worden nagekomen of de veiligheid van demonstranten of omstanders in het geding komt, dan treedt de politie op of onderneemt in een later stadium alsnog actie.