DEN HAAG - Nadat begin deze maand een onderhandelaarsakkoord is gesloten over een nieuwe politie-cao, hebben nu ook de leden van de vakbonden hiermee ingestemd. De cao is vandaag door alle partijen ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De bonden hebben de afgelopen weken hun achterban geraadpleegd over de cao. De onderhandelingen hiervoor startten medio oktober 2020. In december liep het overleg vast. Het struikelblok was de loonparagraaf. De partijen konden het niet eens worden over meer loonruimte. Nadat het overleg enig tijd is opgeschort werden vorige maand de onderhandelingen hervat. Op 1 juni werd een onderhandelaarsakkoord bereikt.

Salaris en eenmalige uitkering
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere salaris, vitaliteit, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit. Zo wordt per 1 juli 2021 het salaris van politieambtenaren verhoogd met 1,3 procent. Daarnaast ontvangen collega’s een eenmalige uitkering van 700 euro bruto en 50 euro netto, bedoeld als waardering voor hun inzet, compensatie voor het ontbreken van een thuiswerkvergoeding en voor overbrugging van de periode tussen 1 januari 2021 en de verhoging van de salarissen per 1 juli 2021.

Vitaliteit
Het akkoord voorziet daarnaast in maatregelen die onder andere bijdragen aan een gezonde levensstijl. Zo wordt het aanschaffen of leasen van een fiets of e-bike vanaf 2022 fiscaal aantrekkelijker. Vanaf 2023 kunnen collega’s gebruikmaken van een voucher van 100 euro voor sportieve activiteiten, zoals een abonnement op de sportschool. Partijen hebben ook afgesproken om te onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn op het gebied van woon-werkverkeer, dienstreizen en thuiswerken.

Nieuwe cao-onderhandelingen
Partijen starten op tijd met de voorbereiding van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de periode 2022 en verder. Waarschijnlijk kan een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord pas na 1 januari 2022 worden gesloten. Dit heeft te maken met de tijd die nodig is om de huidige afspraken goed te kunnen uitvoeren en de onduidelijkheid over een nieuw regeerakkoord.