DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie zet de vervolging door van twee agenten voor mishandeling tijdens een coronademonstratie op het Malieveld op 14 maart 2021. De zaak was eerder al aangebracht voor de Haagse rechtbank, maar na aanvullend onderzoek zullen de agenten nu worden gedagvaard voor de zogenoemde Blauwe Kamer van de rechtbank Midden-Nederland.


Op 14 maart 2021 werd er op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op bevel van de burgemeester werd de demonstratie ontbonden. De politie riep bij herhaling om dat de demonstranten zich van het Malieveld moesten verwijderen. De meeste demonstranten gaven daaraan geen gehoor. Daarop ging de politie over tot de gedwongen ontruiming van het Malieveld.

Het daarbij door de politie gebruikte geweld is volgens het Openbaar Ministerie voor het overgrote deel rechtmatig geweest. Maar één aanhouding, waarbij twee politiemensen betrokken waren, wil het OM aan de rechter voorleggen.

Blauwe Kamer

Het gaat om een hondengeleider die een man wilde aanhouden met inzet van zijn diensthond. Daarbij gebruikte hij ook zijn wapenstok. Een nabij gekomen ME'er gebruikte eveneens zijn wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen. De man liep verschillende verwondingen op waarvoor hij zich in het ziekenhuis heeft laten behandelen.

Volgens het OM was het geweld dat deze twee politiemensen toepasten niet proportioneel. Zij waren gedagvaard voor de rechtbank Den Haag, maar tegen die dagvaarding is door de advocaten een bezwaarschrift ingediend omdat zij nog onderzoekswensen hadden. Op 29 juni 2022 is dat bezwaarschrift door de rechtbank behandeld en gegrond verklaard. Daarop zijn eerst de onderzoekshandelingen verricht (getuigenverhoren).

In de tussenliggende periode is de wetgeving veranderd en moeten agenten voor de speciale Blauwe Kamer bij de rechtbank Midden-Nederland worden vervolgd. Daar zal de zaak nu voor zitting worden gepland.