DEN HAAG - De officier van justitie eiste op dinsdag 6 juni vier jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een beroepsverbod om bij een overheidsinstelling te werken voor de duur van zeven jaar tegen een 33-jarige Hagenaar, die wordt verdacht van het als ambtenaar medeplegen van het valselijk opmaken van tien reisdocumenten, één rijbewijs en één ID-kaart. Hiermee schond hij als ambtenaar zijn bijzondere ambtsplicht. Hij werd op woensdag 14 september 2022 door de Rijksrecherche aangehouden.


Hoe de zaak aan het rollen kwam

Begin september 2022 bleek bij een controle van de RDW dat de foto van een nieuw aangevraagd rijbewijs niet overeenkwam met eerder bij de RDW bekende beelden. De RDW meldde dit bij de gemeente Den Haag. Die verzocht de KMAR nader onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek bleek dat op de foto van het rijbewijs een andere man stond dan die eerder op de naam van dit rijbewijs en paspoort had gestaan. De aanvraag voor het reisdocument was vermoedelijk vervalst en deze aanvraag bleek gedaan te zijn door een ambtenaar van de gemeente Den Haag. De gemeente deed aangifte en naar aanleiding daarvan begon ook de Rijksrecherche een onderzoek.

Het Rijksrecherche-onderzoek leidde tot de aanhouding van de inmiddels 33-jarige man. Hij werkte sinds maart als uitzendkracht voor de gemeente Den Haag. Uit nader onderzoek bleek hij in de periode van 14 juli tot 22 september nog acht aanvragen te hebben gedaan die verdacht waren, omdat uit het systeem bleek dat zij niet waren afgehaald door de aanvrager maar ook niet in de werkvoorraad lagen. Bovendien bleek dat de pasfoto bij de aanvraag vernieuwing, afweek van eerdere pasfoto’s.

Ook werd op 5 september een verdachte aangehouden die een vals paspoort in zijn bezit had. De spoedaanvraag van dit document bleek te zijn behandeld door de 33-jarige verdachte. De man met het valse paspoort, moest nog een straf uitzitten van 10 jaar en 11 maanden.

Op beeld

Op beelden die op het gemeentekantoor zijn gemaakt blijkt het frauduleuze handelen van de verdachte. De verdachte zelf beroept zich of op zijn zwijgrecht of zegt tegen de reclassering dat hij vanwege drukte fouten heeft gemaakt. Volstrekt onaannemelijk volgens de officier van justitie omdat het om zeker tien paspoorten gaat.

Ter zitting benadrukte de officier van justitie de ernst van de feiten. De verdachte maakte op grove wijze misbruik van zijn positie bij de gemeente Den Haag en heeft bovendien het vertrouwen van de burger in de overheid geschaad. Zijn handelen had ook grote gevolgen: de afnemers van de valse persoonsbewijzen konden onder de radar van justitie leven. Zij waren allemaal mensen die een rol speelden in de (zware) criminaliteit.