DEN HAAG - In de rechtbank Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 8 maanden tegen een 47-jarige man uit Den Haag die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het op grote schaal valselijke opmaken en opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting voor zijn cliënten en ook voor zichzelf. In de dagvaarding ging het om 40 onjuiste aangiften ten behoeve van negen cliënten, maar het OM vermoedt dat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan ging. Het totale nadeel voor de Belastingdienst becijfert het OM op tenminste ruim € 250.000.

Aanleiding onderzoek

De zaak kwam aan het rollen door een bezwaarprocedure door de Belastingdienst aangebrachte correcties in twee aangiften inkomstenbelasting. De Belastingdienst deed nader onderzoek, achterhaalde het IP-adres en constateerde dat verdachte ruim 1.350 aangiften inkomstenbelasting had ingediend. In meer dan een derde van de aangiften werden naar het OM vermoedt (te hoge) zorgkosten opgevoerd. Ook met betrekking tot de eigen aangiften van verdachte werd vermoed dat die niet in orde waren. Immers, de verdiensten wegens het aangiftewerk werden niet opgegeven. De aangiften werden ingediend in de periode van

1 januari 2013 tot en met 29 mei 2018.

Verdachte hielp zijn cliënten van de wal in de sloot

“Naast het financiële nadeel is de Belastingdienst ook gedupeerd door al het extra werk dat de verdachte de Belastingdienst heeft bezorgd. Alle aangiften moesten opnieuw beoordeeld worden, er moesten brieven worden geschreven en bedragen, waar mogelijk, worden geïnd. Al dit extra werk moet gedaan worden en betaald worden. Voor die kosten draaien de goedwillende belastingbetalers op.

De verdachte heeft niet alleen de Belastingdienst geen dienst bewezen, maar ook zijn klanten niet. Uit de verklaringen van de getuigen maak ik op dat zij stuk voor stuk geen benul hadden van fiscale zaken, te goeder trouw waren, bedragen terug ontvingen maar ook weer aan de Belastingdienst moesten terugbetalen. Veel van de getuigen hadden een uitkering en hadden het niet breed en werden, nadat ze het geld waarschijnlijk al hadden uitgegeven, geconfronteerd met forse naheffingen. Toen ze brieven van de Belastingdienst kregen en in de problemen kwamen, nam de verdachte de telefoon niet meer op. De verdachte hielp zijn cliënten van de wal in de sloot, louter om er zelf aan te verdienen om het hoofd boven water te houden. Het OM rekent dit de verdachte zwaar aan. Dat hij als belastingman en administrateur ook nog eens van zijn eigen administratie een puinhoop maakt en zijn verdiensten niet aan de Belastingdienst opgeeft, maakt het verhaal er zeker niet mooier op,” aldus de officier van justitie.

Tijdelijk uit ambt gezet

Al met al vindt het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden op zijn plaats. Het OM eist daarnaast een beroepsverbod voor de duur van 5 jaar.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.