DEN HAAG - Vandaag stond een 46-jarige man uit Den Haag voor de Rechtbank Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem het feitelijk leidinggeven aan twee BV’s waar gedurende meerdere jaren onjuiste aangifte btw werden gedaan en valsheid in geschrifte is gepleegd, met katvangers als bestuurders om zelf uit zicht te blijven. Het totale belastingnadeel komt neer op bijna 400.000 euro. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 maanden tegen de man.

Controle en onderzoek door Belastingdienst en FIOD

Het strafrechtelijk onderzoek startte na het aantreffen van enkele facturen door de Belastingdienst van één van de BV's bij een andere belastingplichtige, die vervolgens niet pasten bij de door de BV zelf ingediende aangifte btw. De Belastingdienst is daarop een controle bij de BV gestart. Het onderzoek, dat vervolgens werd uitgevoerd door de FIOD, was moeizaam doordat de verdachte katvangers had gebruikt en doordat getuigen en verdachten niet vindbaar waren. Uit het onderzoek kwam de 46-jarige verdachte uiteindelijk als leidinggever achter de BV’s naar voren. De zaken van de katvangers in kwestie zijn buitengerechtelijk afgedaan.

Diefstal uit de staatskas

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk niet indienen van aangiftes btw gedurende meerdere jaren, en het opzettelijk onjuist doen van deze aangiftes voor eigen gewin. "Niet slechts één keer, maar herhaaldelijk, jarenlang via een geraffineerd plan, waarbij gebruik gemaakt werd van katvangers en opvolgende vennootschappen om zo de pakkans te verkleinen en zijn opbrengsten te vergroten." Daarmee heeft de verdachte het economisch stelsel ernstig ondermijnd volgens de officier van justitie: "De verdachte had de btw-bedragen eenvoudigweg meteen op juiste wijze in de aangifte moeten aangeven en afdragen aan de fiscus. Net zoals alle andere ondernemers in Nederland dat elke keer weer moeten doen in hun aangifte btw. Die btw hoort toe aan de staatskas, het betreft gemeenschapsgeld. Gemeenschapsgeld dat meneer zich dus toegeëigend heeft, terwijl hij daar geen enkel recht op had. Daarom zijn dit ernstige strafbare feiten. Het is gewoon ordinaire diefstal uit de staatskas." Het totale belastingnadeel bedraagt bijna 400.000 euro. Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden.

De rechtbank doet uitspraak over 14 dagen.