DEN HAAG - “Moslims die niet de Soennitische stroming aanhangen, zijn varkens”. Dat kregen de bezoekers van een uitvaartdienst in de Haagse Al Medinah-moskee op 22 augustus 2017 te horen van de imam, een 51-jarige Hagenaar. Terwijl hij kon vermoeden dat een deel van de bezoekers tot de zogeheten Ammadiya-stroming behoorden. Die zien zichzelf als moslims terwijl sommige Soennieten dat anders zien. Alle bezoekers kwamen om een overleden dierbare de laatste eer te bewijzen. Maar in plaats daarvan werd een deel van hen ernstig gekwetst door de imam.


‘Varken’ is in de islam niet zomaar een scheldwoord. Een varken is voor moslims een onrein dier. Dus wanneer je een moslim uitscheldt voor ‘varken’, maak je hem uit voor het laagste van het laagste. Zo voelden de aanwezigen dat ook.

De woorden van de imam leidden meteen tot een geschokte reactie van de toehoorders. Wat voor hem aanleiding was om er een schepje bovenop te doen. “Varkens kunnen niet samen zijn met schapen”, vulde hij aan, doelend op niet-Soennieten en Soennieten. En: “Schapen en varkens horen niet in één ruimte”, daarmee direct de personen aansprekend die bij de uitvaartdienst waren.

Drie aangiftes
Verschillende toehoorders voelden zich tot op het bot beledigd. Drie deden aangifte. Twee van hen behoren tot genoemde Ammadiya-stroming. De derde is een Soenniet die ook de woorden van imam sterk afkeurde.

De imam werd gehoord door de politie. Hij bevestigde de uitspraken gedaan te hebben, maar zag er geen kwaad in. Hij verdedigde zich door te stellen dat het tegenwoordig gebruikelijk is om je kwetsend over anderen uit te laten. En bovendien is dit nu eenmaal zijn religieuze overtuiging die hij als imam in de moskee uitdraagt ter lering van de aanwezige gelovigen.

Vrijheid van godsdienst?
Het OM ziet dat toch anders. De officier van justitie ging uitgebreid in op de vrijheid van godsdienst. Die gaat volgens haar behoorlijk ver, maar is geen vrijbrief om anderen willens en wetens uit te schelden en te beledigen.

“Bij de politie was u bijvoorbeeld heel goed in staat om in neutrale woorden uit te leggen waarom volgens u aanhangers van Ammadiya-stroming geen echte moslims zijn. Toen had u geen scheldwoorden nodig. U koos er dus voor om die scheldwoorden in de moskee te gebruiken. Terwijl u wist dat u daarmee sommige aanwezigen ernstig beledigde.”

Groepsbelediging
Door dit te doen heeft de imam zich volgens de officier schuldig gemaakt aan groepsbelediging. Zij eiste tegen hem een boete van duizend euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.