DEN HAAG - Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 54-jarige Nederlander die in Duitsland woont. Op 22 januari 2023 zei hij in Den Haag onder het verscheuren van een Koran: "De Koran is een fascistisch boek. Net zo erg als Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler." Het OM heeft de man aangemerkt als verdachte van groepsbelediging en hem gevraagd zich voor verhoor in Nederland te melden.

De man was op zondag 22 januari 2023 in de nabijheid van de Tweede Kamer. Daar voerde hij voor het oog van een camera zijn actie uit. Naar aanleiding hiervan kwamen er bij het OM aangiftes binnen.

Voor zijn uitspraken is de man nu aangemerkt als verdachte van groepsbelediging. Het betreffende artikel 137c Wetboek van Strafrecht stelt onder meer dat het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun hun godsdienst of levensovertuiging strafbaar is.

Daarentegen is het verscheuren van een Koran in Nederland niet strafbaar. Dat wordt gezien als geloofskritiek. Wel realiseert het OM zich dat deze actie onrust heeft veroorzaakt binnen de moslimgemeenschap. Dat is echter geen maatstaf voor eventuele strafbaarheid.