ZUID-HOLLAND - Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een 24-jarige militair uit Zuid-Holland voor discriminatie. De militair wordt ervan verdacht dat hij zich in twee WhatsApp-groepen opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras of godsdienst, in dit geval over Joden.

In de WhatsApp-groepen werden teksten, foto’s en video’s gedeeld waarin het nationaalsocialisme wordt verheerlijkt. De berichten zijn volgens het OM evident beledigend over Joden. Om iemand strafrechtelijk te vervolgen voor discriminatie, is een vereiste dat de uitingen in het openbaar zijn gedaan. De WhatsApp groepen hadden tientallen leden, die de verdachte – als enige militair in de groep - niet allemaal persoonlijk kende. Het OM is van mening dat de militair hiermee bewust het risico heeft genomen dat de uitingen ook buiten de WhatsApp-groepen verspreid zouden worden. Hij zal zich hiervoor moeten verantwoorden voor de meervoudige militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Het onderzoek is gedaan door de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van de afdeling militaire zaken van het OM Oost-Nederland. Het onderzoek heeft ook informatie opgeleverd dat binnen de eenheid waartoe de militair behoort, sprake is van normvervaging die van invloed kan zijn op de integriteit van Defensie. Deze bevindingen van het onderzoek worden met Defensie gedeeld om Defensie als werkgever in staat te stellen om maatregelen te nemen tegen racisme, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.