NEDERLAND - Online kopers van los vuurwerklont krijgen in het hele land bezoek van de politie. Tijdens een lopend vuurwerkonderzoek stuitte de politie op een bestand met honderden afnemers van het lont, dat alleen is toegestaan voor professioneel gebruik. De politie nam al op tientallen woonadressen van kopers verboden vuurwerk in beslag, waaronder zelfgeknutselde explosieven.


Erik Kooijker, vuurwerkexpert bij de politie: ‘De aankoop van dit soort vuurwerklont blijkt een goede aanwijzing dat er met verboden vuurwerk wordt gerommeld. Op meerdere adressen vonden we vuurwerk dat gecombineerd kan worden tot levensgevaarlijke explosieven. Tot de jaarwisseling kunnen nog meer kopers op bezoek van de politie rekenen.’

Lontgebruik voor illegaal vuurwerk

De lont die online werd aangeboden, wordt gebruikt om de bestaande lont van een vuurwerkartikel te verlengen of om meerdere stuks vuurwerk met elkaar te verbinden. Ook kan kruit uit vuurwerk hiermee worden gecombineerd tot nieuwe explosieven. Het gaat zowel om traag brandend lont als om snellont, dat ongeveer een meter per seconde brandt. De online aanbieder is opgespoord, de politie probeert met de komende huisbezoeken ook de overige lonten uit de circulatie te halen.

Honderden kilo’s vuurwerk in beslag genomen

De bestellijst is verspreid onder alle politie-eenheden, die de kopers thuis opzoeken. Tot nu toe leidde dit al tot talloze inbeslagnames verspreid over het land. Naast geknutselde explosieven, vond de politie professioneel siervuurwerk en onder meer cobra’s, nitraten en singleshots. Zo werd in Midden-Nederland ruim 850 kilo verboden vuurwerk aangetroffen.Ook in onder andere Joure, Hoorn en Rotterdam vond de politie tientallen kilo’s verboden vuurwerk. In het Gooi en Zevenbergschen Hoek moest de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) eraan te pas komen om een deel van het knutselvuurwerk tot ontploffing te brengen.

Vuurwerkmarkt verstoren

Erik Kooijker: ‘We namen eerder dit jaar al een recordhoeveelheid vuurwerk in beslag, voordat het in Nederland op de markt kwam. Door twee grote onderzoeken in november en december vonden we 600.000 kilo illegaal vuurwerk. De illegale handel die plaatsvindt, verstoren we met pseudokopen en door handelaars aan te houden. Maar ook door kopers thuis op te zoeken en zelfs door verkoopkanalen volledig uit de lucht te halen. Zo sloten we dit jaar al meerdere webshops en Telegram-kanalen waar verboden vuurwerk wordt verhandeld.’