DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 50-jarige man ontslagen van alle rechtsvervolging voor het doodsteken van een 36-jarige man uit Den Haag in april 2020. De rechtbank vindt de man niet strafbaar vanwege een geslaagd beroep op noodweerexces.

Achtergrond
De 50-jarige man heeft verklaard dat hij in de nacht van 17 op 18 april 2020 op straat is aangevallen door het latere slachtoffer en meerdere keren door hem is geslagen. De man heeft tijdens de aanval een mes gepakt en het slachtoffer daarmee 17 keer gestoken die als gevolg daarvan is overleden. Volgens de man heeft hij dit uit zelfverdediging gedaan.

Geen noodweer
De rechtbank is van oordeel dat sprake was van een aanval waartegen de man zich mocht verdedigen. De wijze van verdediging stond echter niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanval. Dit leidt de rechtbank af uit het feit dat het slachtoffer geen wapens heeft gebruikt en de man aan het gebeurde alleen huidbeschadigingen en beperkte gebitsschade heeft overgehouden. Er is dus geen sprake van noodweer.

Wel noodweerexces
Van noodweerexces kan sprake zijn als de dader als gevolg van een hevige door de aanval veroorzaakte gemoedsbeweging in zijn verdediging verder gaat dan nodig was. Volgens de rechtbank is hier in dit geval wel sprake van geweest. De aanval door het latere slachtoffer heeft bij de man dermate sterke gevoelens van angst, paniek en woede teweeggebracht dat hij daardoor te ver is gegaan in zijn verdediging. De rechtbank vindt de man daarom niet strafbaar en ontslaat hem van alle rechtsvervolging.