DEN BOSCH/DEN HAAG - In 26INN, een onderzoek naar productielabs van crystal meth zitten opnieuw twee verdachten vast wat het totaal op zes brengt. De rechter-commissaris in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag voor 14 dagen de bewaring bevolen tegen een 38-jarige Mexicaan. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, is afgelopen vrijdag vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland. Afgelopen dinsdag werd al een 47-jarige Colombiaanse verdachte uit Den Haag aangehouden en zijn woning doorzocht. Hij is afgelopen vrijdag voor 14 dagen in bewaring gegaan.

De Mexicaan wordt ervan verdacht een aansturende en coördinerende rol te hebben in een criminele organisatie die met meerdere labs voor de productie van metamfetamine ofwel crystal meth in verband wordt gebracht. Onder meer met het lab in op de boot in Moerdijk (2019, onderzoek DIEME) en het lab in Drempt (2020, onderzoek LINDALE). De man zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij enkel met zijn raadsman contact mag onderhouden.

Het Landelijk Parket verdenkt de Colombiaan ervan werkzaamheden als chauffeur van de criminele organisatie te hebben verricht. Hij zit niet meer in beperkingen.

Eerdere aanhoudingen en doorzoekingen
Op 12 juli 2021 hield de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket, in het onderzoek al vier andere verdachten aan. Ook zijn zeven woningen en een loods doorzocht. Het ging toen om een man met de Nederlandse nationaliteit uit Den Haag, een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit, een man uit Ecuador en een man uit Mexico. Hun leeftijden variëren tussen de 40 en 46 jaar. Deze vier leden van de criminele organisatie zitten allen nog vast en staan op 27 oktober op een eerste pro forma zitting bij de rechtbank in Den Bosch

De doorzochte panden waren woningen in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar en een woning en loods in Boskoop. De woningen betroffen verblijfplaatsen van de aangehouden verdachten. De politie legde beslag op gegevensdragers, twee auto’s en enkele tienduizenden euro’s in contanten, in diverse coupures.

Productielocaties
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie vermoedt dat verdachten betrokken zijn bij meerdere productielocaties van crystal meth in Nederland. Daaronder vallen onder andere de productielocaties die eerder zijn aangetroffen en ontmanteld in Achter-Drempt en Moerdijk.

Schadelijk en strafbaar
Crystal meth ofwel methamfetamine is een witte kristalvormige harddrug die zeer schadelijk en uiterst verslavend is. Crystal meth is illegaal in Nederland. De harddrug staat op Lijst 1 van de Opiumwet, die crystal meth verboden en strafbaar maakt om te bezitten, te maken, te verhandelen of te vervoeren.

De productie van crystal meth is bij criminelen zeer in zwang, niet in de laatste plaats vanwege de enorme winsten die met de handel in methamfetamine te boeken zijn. Nederland zou voor de productie ervan geschikt zijn vanwege onder meer de goede infrastructuur voor drugssmokkel en –handel en de gunstige ligging ten aanzien van het buitenland.

Politie en justitie maken zich zorgen om het groeiend aantal productielabs dat wordt aangetroffen en ontmanteld. Aan de productie en export van en handel in crystal meth kleven risico’s, zoals explosiegevaar en gevaren voor de volksgezondheid, maar ook dreiging, afpersing vanwege de ongewenste samensmelting van de boven- met de onderwereld. De overheid treedt daar hard tegen op.

Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.