DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige man uit Den Haag. Het OM verwijt hem belastingontduiking door in strijd met de werkelijkheid gezamenlijk met zijn echtgenote aangifte te hebben gedaan als buitenlands ingezetenen in 2018. Uit onderzoek is gebleken dat zij het merendeel van het jaar in Nederland verbleven en daarmee in Nederland belastingplichtig waren.

Debit-credit card project
De verdachte werd onderwerp van onderzoek in het zogeheten “debit-credit card project”. Dit project is opgestart omdat er nog altijd mensen zijn die door hen aangehouden buitenlands vermogen niet opgeven bij de Belastingdienst. De exacte (financiële) omvang van deze vorm van belastingontduiking is onbekend, maar wordt hoog ingeschat. De schatkist loopt zo inkomsten mis. Daarnaast is de herkomst van buitenlands bezit en gelden die zijn gestald op rekeningen in het buitenland vaak moeilijk te controleren.

Wonen op Cyprus
Eén van de gestarte onderzoeken betreft deze zaak. Het echtpaar bleek in Nederland betalingen te hebben gedaan met een betaalkaart die was gekoppeld aan een buitenlandse bankrekening. De omvang en frequentie van de betalingen deed echter vermoeden dat de gebruikers voornamelijk in Nederland verbleven. Aan de Belastingdienst was echter opgegeven dat zij op Cyprus woonden en daar belastingplichtig waren. Uit het strafrechtelijke onderzoek is gebleken dat het echtpaar het merendeel van het jaar 2018 in Nederland woonde en dus (ook) hier belastingplichtig was. Het nadeel voor de schatkist over het jaar 2018 bedroeg ongeveer 340.000 euro. Gedurende het onderzoek ontstond het vermoeden dat in jaren voor 2018 hetzelfde aan de orde was.

Rijksbrede en integrale aanpak
Het OM, de FIOD en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen om het probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen aan te pakken. Het doel is om gezamenlijk tot een rijksbrede en integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. De FIOD startte onder leiding van het Functioneel Parket een aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van een analyse van de Belastingdienst van gegevens van betalingen die mensen in Nederland doen met buitenlandse betaalkaarten. Daarbij wordt gekeken of deze betaalkaarten gebruikt worden door mensen die in Nederland belastingplichtig zijn. Vervolgens wordt nagegaan of deze belastingplichtigen buitenlands vermogen in hun belastingaangifte hebben aangegeven. Als blijkt dat er geen buitenlands vermogen is aangegeven wordt een nader onderzoek ingesteld.

Straf voor ouder echtpaar
Het OM ziet de thans opgelegde strafbeschikking, gezien de gevorderde leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de man, als passend. Dit mede vanwege het feit dat het echtpaar met de Belastingdienst een overeenkomst heeft gesloten om het belastingnadeel ongedaan te maken. Tevens betalen zij aan de fiscus een omvangrijke fiscale boete over de jaren gelegen voor 2018. Door deze overeenkomst is het belastingnadeel in deze zaak ongedaan gemaakt. De zaak van de echtgenote is geseponeerd, onder meer vanwege haar geringe rol bij de strafbare feiten.