VOORBURG - Het politieteam Leidschendam/ Voorburg hield donderdag 10 oktober samen met haar partners een grote controle. De controle richtte zich op verkeersveiligheid en ondermijning.


Tijdens de controle werden 607 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Twee bestuurders kregen een boete voor het rijden onder invloed van alcohol/ drugs. Daarnaast werd een aantal bestuurders beboet voor het niet dragen van een autogordel, rijden met defecte voertuigverlichting. Een persoon werd aangehouden voor het beledigen van een agent.

Daarnaast richtte de controle zich op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Er werd een aantal auto’s in beslag genomen op verdenking van witwassen en vanwege openstaande belastingschulden. Hierbij werden onder andere inkomensgegevens opgevraagd door de Financiële Recherche. Ook werden diverse voertuigen en bagage gescand op verborgen ruimtes door de Douane. De Belastingdienst controleerde op belastingschulden.

De controle heeft het volgende resultaat opgeleverd:

- 607 voertuigen gecontroleerd op alcohol
- 2x aanhouding verboden wapenbezit
- 1x aanhouding belediging
- 1x DNA afname
- 1x invordering rijbewijs
- 2x rijden onder invloed van alcohol/drugs
- 2 voertuigen in beslag genomen voor witwassen
- 5 voertuigen in beslag genomen vanwege belastingschulden
- 2 voertuigen buiten gebruik vanwege openstaande boetes
- 1x bekeuring niet dragen autogordel
- 2x bekeuring verlichting voertuig defect
- 2x bekeuring lekke uitlaat
- 1x overtreding maximum snelheid
- 1x bekeuring niet volgen juiste rijrichting
- 1x vasthouden mobiele telefoon
- 14.500 euro geïnd aan openstaande vonnissen en boetes
- Aanknopingspunten voor vervolgonderzoeken

Ondermijning

Ondermijning (de vermenging van de onder- en de bovenwereld) is een maatschappelijk probleem en komt in vele vormen voor. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, een buurtbewoner die uitkeringsfraude pleegt, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlast gevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. De aanpak van ondermijning heeft voor de politie een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.