ZOETERMEER/ROTTERDAM - In het terrorismeonderzoek 26Marina heeft de rechtbank Rotterdam vandaag 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) gevonnist tegen een 22-jarige en een 36-jarige man uit Zoetermeer. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de twee hebben deelgenomen aan Islamitische Staat en voorbereidingshandelingen hebben verricht voor een jihadistisch gemotiveerde aanslag gericht tegen Nederland.


Op 20 mei jl. eiste het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie 9 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een GVM tegen de twee mannen, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Die zou met explosieven worden gepleegd voor en worden geclaimd door IS.

Strafrechtelijk onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek 26Marina startte naar aanleiding van een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) van 9 oktober 2019. Daarin stond dat de verdachten de intentie hadden een jihadistisch gemotiveerde aanslag te plegen middels gebruikmaking van explosieven.

Op 25 november 2019 hebben politie en justitie ingegrepen door, middels een infiltratietraject, beide verdachten aan te houden. Zij bleken bij hun aanhouding in het bezit te zijn van jihadistisch materiaal, zoals preken en jihadistisch videomateriaal van martelingen en onthoofdingen. Uit onderzoek is gebleken dat verdachten veelvuldig hebben geluisterd naar nasheeds van jihadistische aard en uitgegeven door mediaorganisaties van IS.

Stevig aanpakken
In lijn met de strafeis van het OM oordeelde de rechtbank in haar vonnis vandaag dat ingrijpen en voorts stevig aanpakken noodzakelijk is, gezien de ernst van de feiten en de maatschappelijke gevolgen die het delict, indien gepleegd, met zich mee had gebracht als niet tijdig was ingegrepen. “Nederland moet tegen dergelijke potentiele gevaren worden beschermd.”

Onder meer van belang daarbij is het, door experts van de Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), vastgestelde hoge gevaars‒ en recidiverisico van beide islamitisch geradicaliseerde verdachten.