DEN HAAG - De website ‘hoeveiligismijnwijk.nl’ gaat per 1 mei uit de lucht. De website, waarop de politie-eenheid Den Haag al sinds 2006 criminaliteitscijfers beschikbaar stelt voor inwoners, is overbodig geworden nu deze gegevens ook landelijk beschikbaar worden gesteld via ‘data.politie.nl’.


Toen de website in 2006 online ging in de voormalige politieregio Haaglanden, was dit nog een uniek concept in Nederland. Inwoners van Haaglanden, en na de reorganisatie van de hele politie-eenheid Den Haag, konden zelf op gemeente-, wijk- én buurtniveau kijken welke delicten daar hadden plaatsgevonden. Via hoeveiligismijnwijk.nl waren niet alleen de cijfers te bekijken van acht vermogensdelicten en vijf geweldsdelicten, maar kregen bezoekers ook preventietips.

Landelijke politiedata
Inmiddels is de website niet meer zo uniek. In 2018 kwam als onderdeel van ‘politie.nl’ de site ‘data.politie.nl’ online. Op dit moment bevat het dataportaal al cijfers over meer dan vijftig vormen van geregistreerde criminaliteit, verschillende categorieën overlast, prestaties - zoals reactietijden - en bedrijfsvoering. Net als hoeveiligismijnwijk.nl bevat data.politie.nl ook preventietips.

Privacy
Ook op data.politie.nl zijn de meeste cijfers tot op wijk- en buurtniveau te bekijken. Een deel van de cijfers is echter slechts tot op gemeenteniveau te zien. Meestal is die keuze om privacy redenen gemaakt; bijvoorbeeld als het gaat om huiselijk geweld.

Tabellen en grafieken
Via het dataportaal van de politie kunnen bezoekers zelf eenvoudig tabellen en grafieken samenstellen met de beschikbare data. De meeste informatie wordt maandelijks, ongeveer in het midden van de maand, geactualiseerd. Hoewel de site inmiddels al zo’n anderhalf jaar bestaat, wordt deze continu doorontwikkeld en komt er steeds meer politiedata op te staan.