DEN HAAG - ‘Er is geen verschil van inzicht met teamchef Fatima Aboulouafa over het belang van diversiteit en inclusie. Dat kan en moet beter’, vindt politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag. ‘Wel heeft de manier waarop nu - deels via de media - het gesprek over deze thema’s wordt gevoerd, geen positieve uitwerking voor de eenheid.’


‘Het zorgt zelfs voor verdeeldheid onder collega’s en dat mag nooit het effect zijn.’ Van Musscher betreurt het dat het hierdoor niet meer om de inhoud gaat maar om de manier waarop de discussie verloopt. ‘Voorop staat dat we niet wegkijken van misstanden maar deze juist aanpakken. Dat feit dreigt door de manier waarop de thematiek ter sprake wordt gebracht, onder te sneeuwen.’

De gezamenlijke conclusie van een gesprek gisterenmiddag 14 oktober tussen Fatima, haar advocaat en politiechef Van Musscher, is dat er onvoldoende basis bestaat voor verdere samenwerking met Fatima in Team Leiden Midden en binnen de Eenheid Den Haag.

Samen met Fatima en ondersteund door een onafhankelijke, externe verkenner bekijkt de korpsleiding de komende tijd of zij op een andere plaats binnen de politie kan werken. Fatima wordt vandaag uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Rust creëren
De afgelopen weken ontstond een onwerkbare situatie in het team nadat directe collega’s het vertrouwen in de teamchef opzegden. Dat stond los van haar eerdere aanstelling bij Team Hoefkade en de berichtgeving daarover. De korpsleiding stelde een pauze voor om rust te creëren, de situatie te normaliseren en zo tot een oplossing te komen. De komende tijd blijft de korpsleiding zoeken naar een oplossing voor deze personele kwestie. Die oplossing ligt buiten de eenheid, zo heeft het gesprek van gisteren duidelijk gemaakt.
Zorgvuldigheid

Met dit gesprek wordt een lang en zorgvuldig proces afgesloten, waarbij de eenheidsleiding niet over één nacht ijs is gegaan. Gezien de aandacht voor deze zaak heeft Liesbeth Huyzer zich er namens de korpsleiding persoonlijk van vergewist dat dit proces met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld is. De korpsleiding onderzoekt de komende tijd samen met Fatima en de onafhankelijke verkenner of zij elders binnen de Nationale Politie kan werken.

Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd.