Regio Den Haag - Nietsvermoedend kwamen de negen leden van het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie-eenheid Den Haag dinsdag 4 februari naar de Tweede Kamer. Uit handen van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontvingen zij de Team Award van de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP). Foto: Tweede kamer

‘Jullie waken over dit huis, over onze veiligheid’, sprak Arib, namens de Tweede Kamer. ‘De essentie van democratie is dat we altijd met elkaar het gesprek blijven aangaan, in plaats van geweld te gebruiken. Ik heb me altijd veilig gevoeld en dat komt omdat er mensen als jullie achter de schermen waken over onze veiligheid. Daar ben ik jullie dankbaar voor.’

Mens achter de functionaris

Politiechef Paul van Musscher van de politie-eenheid Den Haag, waar het Team Bedreigde Politici onder valt, zei dat je pas ervaart hoe belangrijk het is dat er een team voor je klaarstaat, als je bedreigd wordt. ‘Je moet nooit onderschatten wat een bedreiging met je doet. Achter de functionaris schuilt altijd een mens, met een gezin en zijn directe omgeving. Dat een bedreiging wordt opgelost, zodat je weet waar deze vandaan komt, is heel belangrijk. Ik ben dan ook heel trots op dit team.’

Hoge werkdruk en gevoelige onderzoeken

Iedere maand kent de Stichting WEP een politieteam in het land de Team Award toe, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Politiemensen kunnen zelf een ander team nomineren, maar de voordracht kan ook vanuit gemeenten, organisaties of particulieren komen. In dit geval was het team door een collega voorgedragen die vond dat het team de Team Award verdient omdat dit relatief kleine team een bijzonder hoge werkdruk en de meeste gevoelige onderzoeken kent. Het team is uniek in zijn soort, juist omdat er maar één van is. Ieder jaar wordt uit de twaalf maandwinnaars het ‘beste politieteam van Nederland’ gekozen.

Social media

Het TBP is opgericht in 2005, na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Social media, waarop de meeste bedreigingen tegen politici geuit worden, werden in deze periode ook gemeengoed. Het team richt zich op strafbare bedreigingen tegen mensen in het Rijksdomein, zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers, het Koninklijk huis en ambassadeurs. Omdat het team in Den Haag werkt, vallen lokale bestuurders uit gemeentes in de politie-eenheid Den Haag ook binnen de scope.

In 2018 boog het TBP zich over 620 bedreigingen aan het adres van politici en andere personen die vallen onder het Rijksdomein. Daarvan heeft het Openbaar Ministerie er 362 als strafbaar beoordeeld. Dat is vier keer zo veel als in 2017 toen dit er 90 waren. Door het gebruik van social media neemt het aantal meldingen de afgelopen jaren meetbaar toe.

Op de site van het Openbaar Ministerie is meer info over het Team Bedreigde Politici te vinden.