DEN HAAG - De politie hield maandag 18 juli een verkeersactie in het centrum van Den Haag (verzorgingsgebied van bureau Heemstraat) waarbij snor- en bromfietsen gecontroleerd werden. De actie vond plaats naar aanleiding van klachten uit de buurt. Er zou veelvuldig te hard gereden worden en vaak verkeersregels worden overtreden.

Tijdens de actie controleerde de politie 80 snorfietsen, 11 bromfietsen en 2 motoren. De voertuigen werden gecontroleerd op eventuele technische gebreken en getest op een rollerbank.

Resultaten controle
Twee messen werden in beslag genomen, evenals twee motorvoertuigen. Twee personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed. Eén persoon werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Eén persoon werd aangehouden, omdat hij nog een straf van 289 moet uitzitten voor een eerder gepleegd strafbaar feit. Een ander werd aangehouden om DNA af te staan, deze persoon is later heengezonden. In totaal werden 17 WOK-registraties gemaakt. Bestuurders van deze voertuigen moeten hun voertuig opnieuw laten keuren. 41 bekeuringen werden naar aanleiding van deze verkeerscontrole uitgeschreven.