DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft een 43-jarige man veroordeeld voor het verduisteren van 139 iPhones en 5 MacBook Airs tijdens zijn werk als ICT-medewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. De verduistering gebeurde in een periode van 5 maart 2021 tot 13 september 2022. De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een taakstraf van 200 uur. Ook moet hij de Staat een bedrag betalen van 55.000 euro.

Verduistering

De verdachte was als ICT-werknemer onder meer belast met de uitgifte van telefoons aan medewerkers. De verdachte nam meerdere keren apparaten van zijn werkplek mee en bracht ze naar zijn neef in ruil voor geld. Op die manier kon hij gedurende een langere periode de toestellen verduisteren. De verdachte heeft de verduistering bekend.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering de 139 iPhones en 5 MacBook Airs. Er geen onvoldoende bewijs dat hij nog eens 52 telefoons en 9 iPads heeft verduisterd. Door zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen beschaamd van zijn werkgever waar hij al lange tijd in dienst was. Hij heeft zijn werkgever veel financieel nadeel bezorgd.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verduistering inmiddels meer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat de verdachte zijn baan heeft verloren. Dat hij de verduistering heeft bekend maakt dat hij tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen, oordeelt de rechtbank.