DEN HAAG - Dinsdag 6 december vond het hoger beroep tegen Ali A. en Mohamed A. plaats bij het Gerechtshof van Den Haag. Op 20 december was de uitspraak. Ali A. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden, Mohamed A. tot een gevangenisstraf van 32 maanden.


Beiden werden verdacht van het plegen van fraude op de sociale woningmarkt. Ze runden samen een bemiddelingsbureau om mensen tegen betaling aan een sociale huurwoning te helpen. Dit deden ze onder andere door het vervalsen van documenten. De strafbare feiten waarvoor beiden terechtstonden, vonden plaats tussen oktober 2016 en oktober 2017 en vooral in regio Den Haag. De opgelegde straffen zijn hoger dan in eerste aanleg door de rechtbank uitgesproken.

Ondermijnende impact op de samenleving

Beide veroordeelden verdienden veel geld door woningtoewijzingen van sociale huurwoningen op illegale wijze te beïnvloeden. Dit deden zij door documenten zoals inkomensverklaringen en verhuurdersverklaringen te vervalsen. Daardoor moesten woningzoekenden die recht hadden op een woning langer wachten.

In Nederland bestaat het systeem voor sociale huur om iedereen een kans te geven op een woning. In een tijd van woningschaarste ondermijnden de veroordeelden dit systeem. Mensen die recht hadden op een woning bleven bijna letterlijk in de kou staan, omdat gegevens die tot woningtoewijzingen leiden werden vervalst en anderen daardoor eerder een woning konden krijgen. Maar ook de mensen die door de veroordeelden aan een woning zijn geholpen, werden slachtoffer. Als de fraude werd ontdekt, werden zij op straat gezet zonder een nieuwe woning te krijgen.

Regelmatig werden mensen met een migratieachtergrond slachtoffer van de werkwijze van de veroordeelden. Zij kennen de Nederlandse taal en gangbare werkwijze als het gaat om een woning zoeken nog niet goed, wat hen kwetsbaar maakt voor illegale praktijken. Uit een groot onderzoek naar risico’s bij woningtoewijzing, blijkt dat het illegaal beïnvloeden van wachtlijsten vooral gebeurt door bemiddelingsbureaus. Aangezien sociale woningcorporaties nooit met bemiddelingsbureaus voor sociale huurwoningen werken, is in zee gaan met een bemiddelingsbureau geen goed idee.

De frauduleuze werkwijze van bemiddelingsbureaus voor sociale huurwoningen heeft verder veel invloed op de woningcorporaties. Doordat documenten worden vervalst is de screening van nieuwe huurders een complex administratief proces geworden, waarbij veel documenten moeten worden aangeleverd en gecontroleerd. Voor woningzoekenden is dit niet klantvriendelijk en voor woningcorporaties zorgt dit voor een enorme belasting.

Opgelegde straffen

Uit de door het Gerechtshof opgelegde stevige straffen blijkt dat de gevolgen voor fraudeurs die de sociale woningmarkt ondermijnen, groot kunnen zijn. Dat is niet alleen goed nieuws voor de woningcorporaties, maar zeker ook voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. De verdachten hebben cassatie ingesteld, dus de straffen zijn nog niet onherroepelijk.

Eén overheid tegen ondermijnende criminaliteit

We spreken over ondermijnende criminaliteit als criminelen faciliteiten in de bovenwereld gebruiken om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat.

Overheidspartners treden hierbij als één overheid op, omdat we op deze manier met zowel toezicht, preventie, strafrechtelijke, bestuurlijke en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden.